تبیان، دستیار زندگی
زندگی، امروز در كوچه پس كوچه های این شهر جریان دارد. افرادی كه در هوای مدرن شدن به ساخت جامعه ای با ظاهری آراسته می پردازند، غافل از آن كه آنچه تحت عنوان مدرنیسم می شناسیم. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مدرن شدن بهانه تراشی های دانش آموزان تنبل!

مدرن شدن بهانه تراشی های دانش آموزان تنبل!

زندگی، امروز در كوچه پس كوچه های این شهر جریان دارد. افرادی كه در هوای مدرن شدن به ساخت جامعه ای با ظاهری آراسته می پردازند، غافل از آن كه آنچه تحت عنوان مدرنیسم می شناسیم، تنها تحولی در ظاهر نیست بلكه فرایند مدرن، فرایندیست كه طی آن رفتارها و تعامل های انسان عوض شده و به تبع نوع فرهنگ، فرهنگ پذیری و اجتماعی شدن تغییر می یابد.

امروز، شهر های ما از همیشه شلوغ تر و پر ترافیك تر است؛ امروز، جنب و جوش جوانان در خیابان ها بیشتر است؛ امروز، زندگی به خود جریانی تازه گرفته است. آیا می توان این همهمه را شروعی برای آغاز یك جامعه مدرن دانست!؟

تأثیر این روند بر نحوه فرایند رشد و پیشرفت تحصیلی فرزندانمان چگونه خواهد بود ؟!

امروزه فناوری های نوین و رایانه ها، حوزه های مختلف زندگی روزمره افراد را دستخوش تغییر و تحول نموده است. شیوه های بهانه تراشی دانش آموزان نیز از این جمله است.

مدرن شدن بهانه تراشی های دانش آموزان تنبل!

در یک نظرسنجی با پرسش از 500 معلم و 1000 دانش آموز، مشخص شد که بهانه های دانش آموزانی که تکالیف خود را انجام نمی دهند «مدرن» شده است.

در سال های گذشته دانش آموزانی که از زیر بار انجام تکلیف های درسی خود شانه خالی می کردند معمولاً به بهانه های مشخصی روی می آوردند که شاید برای بسیاری از ما آشنا باشد.

این پژوهش نشان داد که امروزه جملاتی همچون «دیشب روی دفتر مشقم سوپ ریخت»، جای خود را به «دیشب رایانه ام از کار افتاد» داده است!

بر اساس این گزارش، معلمان به طور متوسط هر هفته با 20 عذر و بهانه جدید در این خصوص روبه رو می شوند.

از جمله عباراتی که دانش آموزان برای رفع مسئولیت بر زبان می آورند، می توان به این موارد اشاره کرد:

1- من تکلیف هایم را انجام دادم ولی به طور تصادفی فایلش را از روی رایانه ام پاک کردم.

2- سرعت اینترنت پایین آمده بود و من نتوانستم تحقیق کنم.

3- چاپگر من خراب شده بود.

4- نتوانستم لپتاپم را به چاپگر بشناسانم.

در پایان خاطرنشان می کنیم که فرایند مدرنیسم یك فرایند طبیعی شده است كه انگار باید در همه جوامع اتفاق افتد و باید از آن رد شد. مدرن به معنای حقیقی کلمه، هیچ بد نیست اما این که ما چه می خواهیم و چگونه با آن رو به رو شویم مسئله است!


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: مریم فروزان کیا