تبیان، دستیار زندگی
مدیر دفتر مدیرعامل شركت مخابرات استان فارس با اشاره به رسالت سنگین روابط عمومی ها در ایجاد ارتباط بین مردم و مسوولان سازمان ها و اداره ها گفت: قطعا یك روابط عمومی پویا و فعال می تواند زمینه رشد و بالندگی هرچه بیشترسازمان ها، اداره ها و نهادها را فراهم كند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پویایی روابط عمومی ها، به رشد سازمان ها و اداره ها كمك می كند

روابط عمومی

مدیر دفتر مدیرعامل شركت مخابرات استان فارس با اشاره به رسالت سنگین روابط عمومی ها در ایجاد ارتباط بین مردم و مسوولان سازمان ها و اداره ها گفت: قطعا یك روابط عمومی پویا و فعال می تواند زمینه رشد و بالندگی هرچه بیشترسازمان ها، اداره ها و نهادها را فراهم كند.

به گزارش روابط عمومی، علی اكبر آگنجی، درجلسه معرفی سرپرست جدید روابط عمومی شركت مخابرات فارس افزود: روابط عمومی ها برای رسیدن به این هدف و برقراری هرچه بهترارتباط با جامعه، می توانند با تعامل سازنده و كارآمد با رسانه ها به این مهم دست یابند.

وی ضمن تاكید بر اهمیت رابطه متقابل مثبت بین روابط عمومی و مجموعه رسانه ها افزود: بدون تردید با یك ارتباط خوب و تعامل سازنده ، می توان زمینه اطلاع رسانی مناسب و معرفی سازمان را فراهم كرد.

سرپرست روابط عمومی شركت مخابرات استان فارس گفت: اطلاع رسانی برون و درون سازمانی، تعامل مناسب با رسانه ها، ارتباط موثربا مشتركان و ذینفعان شركت مخابرات فارس از جمله اهداف مهم این اداره خواهد بود.

حمیدرضا پروا افزود: امیدواریم بتوانیم با یك همفكری و تلاش جمعی، در مسیر خدمات رسانی به شهروندان، شركت مخابرات را یاری كنیم.

دراین جلسه ، حمید رضا پروا به عنوان سرپرست روابط عمومی شركت مخابرات استان فارس معرفی و از خدمات رییس پیشین این روابط عمومی تقدیر شد.

تنظیم: هومن بهلولی