تبیان، دستیار زندگی
آرامش حالتی از حالت انسان است. به این معنا كه امری مادی نیست، بلكه كیفیت نفسانی است كه در انسان بروز و ظهور می كند. البته آرامش آثاری مادی در جسم و بدن از خود به جا می گذارد، ولی این بدان معنا نیست كه امری مادی و یا كمی باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل آرامش در دنیا و آخرت برای مۆمنان


غفلت از یاد خداوند متعال و معنویت، انسان مدرن و صنعت زده این قرن را آماج تشویش و نگرانی و اضطراب قرار داده است و او می كوشد تا به هر قیمتی به بهشت موعود و آرامش خیال و آسایش روح برسد.


ایمان

آرامش حالتی از حالت انسان است. به این معنا كه امری مادی نیست، بلكه كیفیت نفسانی است كه در انسان بروز و ظهور می كند. البته آرامش آثاری مادی در جسم و بدن از خود به جا می گذارد، ولی این بدان معنا نیست كه امری مادی و یا كمی باشد.

آرامش؛ گمشده زندگی عصر ماشین و هیاهوی صنعت و تكنولوژی است. انسان حاضر علی رغم آنكه از جهت مادی توانسته است در سایه علم و تكنولوژی دستاوردهای فراوانی كسب نماید، اما از جهت روحی و روانی در نگرانی و پریشانی غوطه ور است.

نمی توان برای آرامش و ضد آن نگرانی و تشویش عددی را تعیین كرد ولی می توان درباره شدت و ضعف آن مانند هر امر كیفی و حالت روحی و روانی سخن گفت و بر پایه آثار و پیامدهای بیرونی بر شدت و ضعف آن حكم كرد.

در قرآن مجید چند چیز مایه آرامش شمرده است، از جمله:

الف - خانه های مسکونی مناسب چه در دنیا و چه در آخرت و می‌فرماید: «والله جعل لکم من بیوتکم مسکناً» (روم / 21): خداوند برای شما منازلتان را محل آرامش شما قرار داد.

در قرآن برای آرامش، شماری از آثار بیان شده است كه می توان از آن به آثاری یاد كرد كه به طور مستقیم به این مسئله ارتباط پیدا می كند. از آن جمله مسئله ازدیاد ایمان می باشد كه به عنوان آثار مستقیم انزال سكینه در قرآن از آن یاد شده است

ب - همسران یک دل و مناسب نیز از اسباب آرامش انسان است: «و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الی‌ها» (204) از نشانه های خداوند این است که برای شما همسرانی خلق کرد تا در کنار آن‌ها آرامش یابید.

ج - شب نیز از عوامل آرامش انسان است چرا که انسان بعد از تلاش و کار روزانه، با فراگیر شدن شب دست از کار و تلاش کشیده و به استراحت می‌پردازد. «و جعل اللّیل مسکناً» (انعام / 96) خداوند برای شما شب را وسیله آرامش قرار داد.

د- ایمان نیز سبب آرامش خاطر انسان است. چنانچه در قرآن می‌فرماید: «هو الّذی انزل السّکینه فی قلوب المۆمنین» (فتح / 4) خداوند آرامش را در قلوب مۆمنین ایجاد می‌کند.

ه - دعای پیامبر در حق مۆمنان زکات ده نیز سبب آرامش و سکینه خاطر آنان می‌شود و می‌فرماید: «اِنّ صلاتک سکن لهم»

همسران یک دل و مناسب نیز از اسباب آرامش انسان است: «و من ایاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الی‌ها» از نشانه های خداوند این است که برای شما همسرانی خلق کرد تا در کنار آن‌ها آرامش یابید

آثار و فواید آرامش

در قرآن برای آرامش، شماری از آثار بیان شده است كه می توان از آن به آثاری یاد كرد كه به طور مستقیم به این مسئله ارتباط پیدا می كند. از آن جمله مسئله ازدیاد ایمان (فتح آیه 4) می باشد كه به عنوان آثار مستقیم انزال سكینه در قرآن از آن یاد شده است.

اما آثاری چون اقرار به توحید (كهف آیه 14)، حفظ اسرار (قصص آیه 10)، رضایت از خدا (فجر آیه 27 تا 30)، رضایت خدا از انسان (همان)، عنایت خدا (همان) و مصونیت از خشم خدا (نحل آیه 106) در حقیقت آثار مستقیم آرامش به شمار نمی آیند؛ زیرا به طور طبیعی كسی كه از شخصیت سالم به تعبیر واصطلاح قرآنی برخوردار است، باید از این ویژگی ها و امتیازات برخوردار باشد.

به سخنی دیگر، همان گونه كه آرامش، نشانه طبیعی انسان سالم به طور طبیعی و فطری است و حضور نگرانی در هر مرتبه ای از شدت و ضعف آن، امری غیرطبیعی قلمداد می شود، همچنین باید گفت كه آرامش و آثاری كه برخی برای آن بیان كرده اند، آثار انسان طبیعی و پابرجا بر فطرت است.

هر انسانی طبیعی و باقیمانده بر فطرت خود از آرامش برخوردار بوده و از مواهبی چون اقرار به توحید، حفظ اسرار و رضایت از خدا و خدا از او و مانند آن بهره مند می شود.

فرآوری : زهرا اجلال

بخش قرآن تبیان


منابع :

نگاهی به عوامل و موانع آرامش از منظر قرآن ؛ خلیل منصوری

کریمی، فاطمه؛تصویر بهشت و بهشتیان در قرآن