تبیان، دستیار زندگی
انسان و خدا بینش و نیایش خدا بود و دیگر هیچ نبود رقصی چنین میانه میدانم آرزوست ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انسان و خدا 
 بینش و نیایش 
 خدا بود و دیگر هیچ نبود 
 رقصی چنین میانه میدانم آرزوست 
 علی زیباترین سروده هستی 
 کردستان 
  لبنان 

 تصاویر ویژه  ::: Screen saver ::: تصاویر  ::: عقل و دل  ::: مردی برای تمام فصول  ::: چمران به روایت ... :::   دست نوشته ها ::: صدای شهید چمران ::: صفحه اصلی  :::