تبیان، دستیار زندگی
اگر تمام خورشید یا ماه بگیرد و مکلف نماز نخوانده باشد. وظیفه او چیست؟ الف) اگر گرفتگی را بفهمد و عمداً یا نسیاناً نماز را به جا نیاورد. ب) اگر گرفتگی را نفهمد و بعد از گذشت زمان متوجه شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خسوف و کسوف کامل و ترک نماز آیات

خسوف

سوال: اگر تمام خورشید یا ماه بگیرد و مکلف نماز نخوانده باشد. وظیفه او چیست؟ الف) اگر گرفتگی را بفهمد و عمداً یا نسیاناً نماز را به جا نیاورد. ب) اگر گرفتگی را نفهمد و بعد از گذشت زمان متوجه شود.

امام خمینی(ره):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

العروة الوثقی، ج1، ص 570م 9،

تحریر الوسیله، ج1، ص 192، م 7

آیت الله اراکی(ره):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

العروة الوثقی، ص 570، م 9

المسائل الواضحه، ص 265، م 1536

آیت الله بهجت(ره):

الف وب) قضا بر او واجب است.

توضیح المسائل، ص 242، م 1220

وسیلة النجاة، ج1، ص 231، م 7

آیت الله تبریزی(ره):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

المسائل المنتخبه، ص 170، م 460

منهاج الصالحین ، ج1، ص 200، م 703

آیت الله خوئی(ره):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

المسائل المتخبه، ص 170، م 460

العروة الوثقی مع التعلیقه،ج 1، ص 545 م 9 و 548، م 23

آیت الله سیستانی(دام ظلّه):

الف) قضا بر او واجب است و بنابر احتیاط واجب اگر از روی عصیان (عمداً) نماز را به تأخیر انداخته و نخواند، قبل از نماز غسل کند.

ب) باید قضای آن را بخواند.

توضیح المسائل، ص295، م 1480

المسائل المنتخبه، ص 207، م 463،

منهاج الصالحین، ص 240، م 703

آیت الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) (در صورت عمد) بنابر احتیاط واجب باید برای قضای نماز آیات غسل نموده و نماز بخواند و نماز قضای بدون غسل باطل است.

ب) باید قضای آن را بخواند.

توضیح المسائل ، ج1، ص 348، م 1508

آیت الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف و ب) فضا بر او واجب است.

توضیح المسائل، ص 297، م 1508

هدایة العباد، ج1، ص 150، م 868

آیت الله فاضل لنکرانی(ره):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

توضیح المسائل، 1383، ص 246، م 1510

العروة الوثقی، مع تعلیقات، ج1، 1422هـ ق، ص 548، م 9 (1761)

آیت الله گلپایگانی(ره):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

توضیح المسائل، ص259، م 1508

هدایة العباد، ج1، ص 177، م 868

آیت الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

توضیح المسائل، ص 423، م 1293

العروة الوثقی مع تعلیقات، ج1، ص 621، م 9

آیت الله نوری همدانی(دام ظلّه):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

منتخب المسائل، ص 177، م 460

توضیح المسائل، ص 217، م 1496

آیت الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

الف و ب) قضا بر او واجب است.

منهاج الصالحین، ج2، ص 218، م 703

توضیح المسائل، ص 472، م 1507

بخش احکام اسلامی تبیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.