تبیان، دستیار زندگی
فرزندم! بهترین عزیزانمان در بهترین و زیباترین وجه ممكن به لقا الله شتافتند و پیمان را با خدا آنگونه كه بستند وفا كردند و ما ماندیم و در این ماندن پاره ای چونان شما در انتظار شهادت، روز و ساعت شماری می كنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آرزویت جز انتظار شهادت نباشد...

نامه منتشر نشده شهید لاجوردی به فرزندش در دوران نبرد با صهیونیستها در لبنان


فرزندم! بهترین عزیزانمان در بهترین و زیباترین وجه ممكن به لقا الله شتافتند و پیمان را با خدا آنگونه كه بستند وفا كردند و ما ماندیم و در این ماندن پاره ای چونان شما در انتظار شهادت، روز و ساعت شماری می كنند...

شهید لاجوردی

فرزندم كه چون برادری دلبندی. امید است آرزویت جز انتظار شهادت نباشد و مصداق واقعی، "و منهم من ینتظر" باشی و در این سرای تجارت، خدایت بر پربارترین تجارت ها رهنمونت گرداند كه، "هل ادلكم علی تجارت تنحیكم من عذاب الیم؟نومنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله...." و در این داد و ستد، جزئی از آنچه می ستانی، با اذن پروردگارت، شفاعت پدری باشد كه جز گناه و معصیت باری، توشه ای نیندوخته و توفیق حركت سریع به سوی الله از او سلب گردیده!!

فرزندم! بهترین عزیزانمان در بهترین و زیباترین وجه ممكن به لقا الله شتافتند و پیمان را با خدا آنگونه كه بستند وفا كردند و ما ماندیم و در این ماندن پاره ای چونان شما در انتظار شهادت، روز و ساعت شماری می كنند و كوچك ترین تغییری در تصمیماتشان پدید نمی آید، "و ما بدلوا تبدیلا" و برخی چونان من و دیگر رسوبیان دنیائی، پای در لجنزار مادیات می كوبند و بر این پایكوبی اصرار دارند و گمان می برند كه "انهم یحسنون صنعا". عجیب است كه انسان پیوسته در خسران، بدی هایش را نبیند، سهل است كورتر هم می شود و زیبائی های شگفت انگیز انسان های تكامل یافته خدائی را با همه نور و جلال نمی بیند.

خدایا! بر ما رسوبیان وامانده، ترحم فرما و غوطه ور شدن بیش از حد ما را از ما بگیر و دست ما را در دست پروازیان بگذار، شاید كه میل و خواست صعود در ما هم پدید آید، و گرنه بالاترین ترحم اینكه برای جلوگیری از غرقه بیشتر، هر چه زودتر ملاقاتمان را با فرشته قابض دار و راحت تحقق بخشای! آمین! و آمین!

فرزندم! اسرائیل غاصب است و فلسطین عزیز، مظلوم و مردم مسلمان و شیعه جنوب لبنان، مظلوم تر و آن كس كه علیه ستمكاران و به نفع مظلومان بستیزد، عالی ترین مقام های ممكن انسانی را به خود اختصاص خواهد داد.

فرزندم! اسرائیل غاصب است و فلسطین عزیز، مظلوم و مردم مسلمان و شیعه جنوب لبنان، مظلوم تر و آن كس كه علیه ستمكاران و به نفع مظلومان بستیزد، عالی ترین مقام های ممكن انسانی را به خود اختصاص خواهد داد.

فرزندم! همان طور كه می دانی امت حزب الله ایران چونان فلسطینیان و لبنانیان مسلمان، مظلوم اندو چه بسا مظلوم تر و بعثیون، ستمگرند و متجاوز، چونان صهیونیست های ضد بشر غاصب و چه بسا ظالم تر و سفاك تر! امید است رزمندگان در همه جبهه ها موفق شوند و ریشه همه ظلم ها و جنایت ها و نابرابری ها را بركنند و عدالت اسلامی را در پهنه گیتی به همه مستضعفان و محرومان (فرهنگی و مادی) عرضه دارند و استقرارش بخشند.

فرزندم! تاریخ كمتر چنین موقعیتی را فراهم می آورد. فرصت را غنیمت شمار كه بهترین فرصت ها ست و نسل ها باید پدید آید و بگذرد تا امامی عادل را به رهبری بیند كه تو و من و مادر این زمانیم و باید قدرش بشناسیم و فرصت را از دست ندهیم.

فرزندم! همه جبابره در برابر امام ات ایستاده اند و او یك تنه در مقابل همه مستبران، قد برافراشته و بر سینه همه طاغوتیان دست رد كوفته كه خدای، دستش پرتوان تر فرماید و ما را بر فرمانداریش استوارتر سازد.

فرزندم! از دعا فراموشمان مدار و با سرعت به سوی پروردگارت بشتاب.

پدرت: سید الله 22/4/61

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع: ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران ویژه شهید لاجوردی شماره 28 صفحه 110