تبیان، دستیار زندگی
رییس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی فسا گفت : دو شاخصه توجه به معنویت و خدمت به مردم از ویژگی های برجسته روابط عمومی ها باید باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

توجه به معنویت و خدمت به مردم شاخصه كار روابط عمومی ها باید باشد

دکتر علیرضا عسگری

رییس دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی فسا گفت : دو شاخصه توجه به معنویت و خدمت به مردم از ویژگی های برجسته روابط عمومی ها باید باشد.

دكتر علیرضا عسكری روز چهارشنبه در جلسه هماهنگی مسئولین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی فسا و واحدهای تابعه گفت: بر تقویت روابط عمومی و اصلاح و دگرگونی در روابط عمومی تاكیدكرد.

وی با بیان اینكه بیشترین خدمات رسانی آنلاین در شهرستان ، مربوط به دانشگاه علوم پزشكی می باشد، اظهار داشت : حیف است كه این خدمات، انعكاس خبری نداشته باشد.

وی گفت: می بایست روابط عمومی قوی باشد و جایگاه دانشگاه و خدمات حوزه بهداشت و درمان را به مردم بشناساند.

دكتر عسكری در بخش دیگری از سخنان افزود: برای این كه رسالت واقعی خود را انجام دهیم ، باید به آنچه كه می گوییم حقیقتا پایبند باشیم و این مگر با صداقت داشتن میسر نمی شود.

دكتر عسكری افزود: جلوه و انعكاس خدمات به عموم، باعث امید به مردم می شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی – درمانی فسا هم با اشاره به پاره ای از مشكلات حوزه روابط عمومی، گفت: روابط عمومی آیینه سازمان است و توجه به جایگاه روابط عمومی موجب سربلندی دستگاه خواهد شد.

صادق مهدوی نیا افزود: باید همت والای خویش را در جهت اطلاع رسانی خدمات بهداشتی درمانی و شفاف سازی مشكلات موجود به منظور ارتقاء امر برنامه ریزی و اولویت بندی به كار بندیم.

تنظیم: هومن بهلولی