تبیان، دستیار زندگی
اگر نماز آیات به واسطه (خسوف، کسوف، زلزله و...) بر عهده فردی بوده، ولی بجا نیاورده است، آیا با نیّت ادا بخواند یا قضا؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیّت ادا یا قضا در نماز آیات

نماز

سوال: اگر نماز آیات به واسطه (خسوف، کسوف، زلزله و...) بر عهده فردی بوده، ولی بجا نیاورده است، آیا با نیّت ادا بخواند یا قضا؟

امام خمینی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، ص 199، م 1496و 1498

تحریرالوسیله، 1424هـ ق، ج1 ص 173- 174، با استفاده از م 3 و 7

آیت الله اراکی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، 1372، ص 273، م 1533 و 1535

آیت الله بهجت (ره):

در خسوف و کسوف، باید نیّت قضا نماید.

در زلزله، هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، 1384، ص 241، 242،  1217و 1219

وسیلة النجاة، ج1، ص 230، با استفاده از س (7) 802 و (3) 798

آیت الله تبریزی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: احوط (احتیاط واجب) آن است که به قصد ما فی الذمّه بیاورد و قصد ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، 1383، ص 226، م 1504 و 1506

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه):

در فرض سوال اگر سبب وجوب نماز آیات خسوف و یا کسوف بوده واجب است بعد از آن به نیّت قضاء بخواند و امّا در سایر آیات باید نماز آیات را به نیّت اداء بجا آورد.

استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله خویی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیت قضا نماید.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: اگر عصیاناً به تأخیر انداخت، بنابر احتیاط، وقت خواندن نیت ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، ص 257 و 258، م 1505 و 1507،

تعلیقه عروة الوثقی، 1421هـ ق، ج1، ص 542 فصل فی صلاة الآیات (الرابعه)

آیت الله سیستانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: نماز قضا می شود.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: نماز آیات واجب نیست ولی اگر خواست نماز بخواند، بنابر احتیاط مستحب بدون نیت ادا و قضا بخواند.

توضیح المسائل، 1425هـ ق ، ص 294 و 295، م 1477و 1479، عروة الوثقی، 1424هـ ق، ج1، ص 213، فصل فی الصلاه الایات (الرابعه)

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: نماز قضا می شود.

در زلزله و رعد و برق و مانند اینها: بنابر احتیاط در وقت خواندن، نیت ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 348، م 1505 و 1507

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: باید نیت قضا نماید.

در زلزله و رعد و برق و مانند این ها: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، 1382، ص 297م 1505 و 1507

هدایة العباد، ج1، ص 149، با استفاده از م 864

آیت الله گلپایگانی (ره):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، 1414هـ ق، ص 259، م 1505 و 1507

هدایة العباد، ج1، ص 176، با استفاده از م 864

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

در زلزله و صاعقه و مانند آن: احتیاط مستحب آن است که تا آخر عمر هر وقت توانست بخواند.

سوال: اگر نماز آیات به واسطه زلزله بر عهده فردی بوده ولی به جا نیاورده اکنون با نیت اداء بخواند یا قضا؟

به نیت ما فی الذمه و قصد احتیاط.

عروة الوثقی، ج1، ص 570 م 9، تعلیقه بر عروی الوثقی، ص 221، فصل فی صلاة الآیات

توضیح المسائل، ص 241، م 1292، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: باید نیّت قضا نماید.

در زلزله و رعد و برق و مانند آن: هر وقت بخواند ادا است.

توضیح المسائل، 1384، ص 293، م 1493و 1495

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

در خسوف و کسوف: قضا است.

در زلزله و رعد و برق و مانند این ها: بنابر احتیاط واجب نیّت ادا و قضا نکند.

توضیح المسائل، 1383، ص 471، م 1504 و 1506

بخش احکام اسلامی تبیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.