تبیان، دستیار زندگی
در میان علوم طبیعی، روان شناسی به عنوان علمی نسبتا جوان از فلسفه، زیست شناسی و علوم فیزک به وجود آمده است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روان شناسی چیست؟

روان شناسی چیست؟

در میان علوم طبیعی، روان شناسی به عنوان علمی نسبتا جوان از فلسفه، زیست شناسی و علوم فیزک به وجود آمده است و به عنوان یک رشته مجزا حدود صد سال دارد، با این وجود حتی در طول این مدت کوتاه، تغییرات بسیاری زیادی در آن ایجاد شده است.

برخی روان شناسان،

روان شناسی را مطالعه ی علمی رفتار و فرآیند های ذهنی تعریف می کنند.

اما هستند کسانی که این تعریف مقبول آنان نیست و

روان شناسی را تنها علم مطالعه ی رفتار های قابل مشاهده می دانند.

اشکی که کودک در غیاب مادر خود می ریزد یک رفتار قابل مشاهده است.

برخی روان شناسان، از جمله رفتار گرایان، معتقدند که فرآیند های ذهنی قابل مطالعه نیست، یعنی ما نمی دانیم در مغز کودک، چه می گذرد.

بنابراین نمی توانیم آن چه را که در ذهن فرد می گذرد به طور مستقیم مورد مطالعه قرار دهیم، اما می توانیم رفتار قابل مشاهده ی او را در نظر بگیریم و بر اساس آن، درباره ی توانایی های فرد قضاوت کنیم، فرضا با مشاهده تعداد مسائلی که دانش آموز در یک ساعت حل می کند یا تعداد صفحاتی که در مدتی معین مطالعه می کند، می توانیم به توان مندی های ذهنی او پی ببریم.

با توجه به تعریف ما از روان شناسی، یعنی مطالعه ی رفتار قابل مشاهده و هم چنین توجه به این نکته که تعداد رفتار های انسان بسیار متفاوت است. بنابراین روان شناسی در شاخه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد. که در مطالب بعدی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.

اما شاخه های مهم و جدیدی در روان شناسی ایجاد شده است  که برخی از آن ها به حوزه های اصلی و برخی دیگر به حوزه های فرعی روان شناسی مربوط می شوند.

روان شناسی سلامتی و روان شناسی ورزش از این دسته هستند.

در روان شناسی سلامت شیوه های ارتباط بین رفتار و فرایند های روانی با سلامت جسمی مورد مطالعه قرار می گیرد. روان شناس این رشته اثر استرس را بر تغییر و تحول بیماری های مختلف، از جمله فشار خون بالا، نارسایی های قلبی، بیماری های قند و سرطان بررسی می کند.

روان شناس ورزشی وظیفه دارد ورزش کاران و اطرافیان آن ها را، به ویژه از نظر آمادگی روانی در اولین مسابقات، ایجاد انگیزش مناسب و کاهش استرس احتمالی کمک کند.

به عبارت ساده تر روان شناسان ورزش به قهرمانان کمک می کنند که در مسابقات وا نمانند.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: یگانه داودی