تبیان، دستیار زندگی
الف) اگر دو نفر که عدالت آن ها معلوم نیست یا کسانی که از سخن شان یقین پیدا نمی کنیم؛ بگویند: خورشید یا ماه گرفته، ولی مکلف نماز آیات را نخواند و بعد از مدتی عدالت آن ها با صحت حرف شان مشخصاگر تمام ماه یا خورشید گرفته شود، حکم نماز آیات در دو صورت زیر چیست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تأخیر نماز آیات پس از اعلام خسوف و کسوف کامل

خسوف

سوال: اگر تمام ماه یا خورشید گرفته شود، حکم نماز آیات در دو صورت زیر چیست؟ الف) اگر دو نفر که عدالت آن ها معلوم نیست یا کسانی که از سخن شان یقین پیدا نمی کنیم؛ بگویند: خورشید یا ماه گرفته، ولی مکلف نماز آیات را نخواند و بعد از مدتی عدالت آن ها با صحت حرف شان مشخص شود، تکلیف چیست؟ ب) اگر از سخن کسانی که از روی قاعده علمی وقت گرفتن ماه یا خورشید را می دانند، اطمینان پیدا کنیم، وظیفه چیست؟

امام خمینی (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب نماز آیات بخواند.

توضیح المسائل، ص 200 و 199، م 1501و 1500

آیت الله اراکی (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب نماز آیات بخواند.

توضیح المسائل، ص 274 و 273 و 1538 و 1537.

المسائل الواضعه، ص 265، م 1537 و 1538

العروة الوثقی، ج1، ص 573 م 24

آیت الله بهجت (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز آیات را بخواند.

توضیح المسائل، ص 242، م 1221 جامع المسائل، ج1، ص 481 و 480 استفتائات، ج2، ص 250، با استفاده از س 2441 وسیلة النجاة، ج1، ص 231، م 8

آیت الله تبریزی (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب نماز آیات را بخواند.

توضیح المسائل، ص 226، م 1509 و 1510

آیت الله خوئی (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب نماز آیات بخواند.

توضیح المسائل، ص 258، م 1510

آیت الله سیستانی (دام ظلّه):

الف) باید نماز آیات را بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب نماز آیات بخواند.

توضیح المسائل، ص 295، م 1481 و 1482

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز را بخواند.

توضیح المسائل، 349، م 1509 و 1510

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز را بخواند.

هدایة العباد، ج1، ص 150، م 869

توضیح المسائل، ص 297 و 298، م 1509 و 1510

آیت الله فاضل لنکرانی (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز را بخواند.

توضیح المسائل، ص 246، م 1513 جامع المسائل، ج2، ص171، س 437

آیت الله گلپایگانی (ره):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز آیات را بخواند.

توضیح المسائل، ص 259، م 1509 و 1510

هدایة العباد، ص 177، م 869

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز آیات را بخواند.

توضیح المسائل، ص 242، م 1295 و 1294

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) بنابر احتیاط واجب نماز آیات را بخواند.

توضیح المسائل، ص 217، م 1497 و 1498

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

الف) اگر نخوانده، باید قضای نماز آیات را بخواند.

ب) باید نماز آیات را بخواند.

توضیح المسائل، ص 472، م 1508 و 1509

بخش احکام اسلامی تبیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.