تبیان، دستیار زندگی
مهارت روانی به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند. براساس یافته های یك پژوهش، مهارت های روانی مانند انگیزش، تصویر سازی ذهنی و تعیین هدف، علاوه بر افزودن بهزیستی روانی، به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند. به گزارش سرویس پژوهش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش- ورزش

مهارت روانی به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند.

براساس یافته های یك پژوهش، مهارت های روانی مانند انگیزش، تصویر سازی ذهنی و تعیین هدف، علاوه بر افزودن بهزیستی روانی، به عملكرد بهتر ورزشكاران كمك می كند.

به گزارش سرویس پژوهش ایسنا، دكتر محمد كاظم واعظ موسوی استادیار دانشگاه امام حسین(ع) و غلامرضا سمندرعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پژوهشی به بررسی هنجار مهارت های روانی در مردان نخبه ی شش ورزش بسكتبال، فوتبال، والیبال، كشتی، بوكس و ورزش های رزمی پرداختند.

نتایج این تحقیق بیانگرآن است كه مهارت های روانی آموخته شده با تمرین بهترمی شوند، بدیهی است مربیان هر رشته ی ورزشی برای تعیین میزان مهارت های روانی ورزشكاران رشته ورزشی خود، به شناخت مهارت های روانی، استفاده از ابزار مناسب برای سنجش و در اختیار داشتن هنجاری برای ارزیابی نیازمند هستند.

این پژوهش بر روی 345 ورزشكار مرد عضو تیم های ملی و برخی باشگاه های درجه یك كشور به وسیله پرسشنامه صورت گرفت و نتایج آن با استفاده از نمودار نشان داد كه در بسكتبالیست ها بالاتر بودن نمرات انگیزش، اعتماد به نفس و هدفمندی نسبت به تمركز و تعیین هدف ، قابل توجه است.

همچنین والیبالیست ها درنمره ی تصویر سازی ذهنی، هدفمندی و كنترل از بسكتبالیست ها بهتر بوده، اما در نمره انگیزش در سطح پایین تری از آنان قرار داشتند.

این نتایج می افزاید: والیبالیست ها در نمره تصویرسازی ذهنی ، هدفمندی و كنترل از بسكتبالیست ها بهتر بوده اما نمره هدفمندی و تصویر سازی ذهنی كشتی گیران نسبت به والیبالیست ها كمتر و نمره انگیزش آنان بیشتر است.

براساس یافته های این تحقیق، نمره كنترل حالات روانی ورزشكاران رشته های رزمی از رشته های دیگر بیشتر است، درحالی كه در بوكسورها نمره انگیزش آنها تا حد زیادی بالاست.

براساس این مطالعه ، فرازو فرود نمودار یك رشته ورزشی، زمانی معنی دار است كه ورزشكاران همان رشته نسبت به آن ارزشیابی شوند. پژوهشگران خاطر نشان كرده اند: نظر به این كه روایی و پایانی نسخه فارسی پرسشنامه خودسنجی انستیتو متری ورزش استرالیایی جنوبی پیش از این روشن شده وصراحت، سادگی و جامعیت آن بر استفاده پژوهشی و تشخیص از آن تاكید می كند، ضرورت ایجاد هنجار برای هر رشته ورزشی بارزتر می گردد.