آیا به مهریه در عقد موقّت خمس تعلّق می گیرد؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خمس مهریه در عقد موقّت

خمس

سوال: آیا به مهریه در عقد موقّت خمس تعلّق می گیرد؟

امام خمینی (ره):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1385، ص 250، س 1754

تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ج 1، ص 356

 

آیت الله اراکی (ره):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1372، ص 318 م 1787

المسائل الواضحه، 1372، ص 305 م 1787

 

آیت الله بهجت (ره):

بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه بیاید باید خمس بدهد.

توضیح المسائل،1384 ، ص 271 م 1378 وسیلة النجاة، 1423 هـ ق، ص 392 (1379)

 

آیت الله تبریزی (ره):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1385، ص 261، م 1763

منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج 1، ص337، م 1211

المسائل الوضحه، 1385، ص 211، السابع

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه):

در عدم وجوب خمس مهریه فرقی بین مهریه مدت دار و بدون مدت وجود ندارد.

اجویه الاستفتائات، 1378، ص 178، با استفاده از ص 862

 

آیت الله خوئی (ره):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 302، م 1763

منهاج الصالحین، 1410، ه ق، ج2، ص 331، السابع، ص 368

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1425 هـ ق، ص 338، م 1724

منهاج الصالحین، 1427 هـ ق، ج 1، ص 392، السابع

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب مهری که زن در ازدواج موقت می گیرد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.

توضیح المسائل، 1383، ج2، ص 6، م 1762

المسائل الشرعیه، 1428هـ ق، ص 382، م 1762

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1385، ص 344، م 1763

هدایة العباد، 1416، هـ ق، ج1، ص 276، م 1619

 

آیت الله فاضل لنکرانی(ره):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1385، ص 344، م 1763

هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج 1، ص 376، م 1619

 

آیت الله گلپایگانی (ره):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1414 هـ ق، ص 299، م 1763

هدایة العباد، 1413هـ ق، ص 323، م 1620

 

آیت الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

خمس ندارد.

العروة الوثقی مع تعلیقات، 1382، ج 2، ص 228 و 229

احکام بانوان، 1384، ص 128، س 414

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1386، ص 250، م 1750

منتخب المسائل 1420 هـ ق، ص 220، م 1

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

خمس ندارد.

توضیح المسائل، 1383، ص 418، م 1771

منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 348، السابع

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.