در صورت عذر از انجام غسل، آیا یک تیمم کفایت از چند غسل واجب می کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیمم بدل از چند غسل

تیمم

سوال: در صورت عذر از انجام غسل، آیا یک تیمم کفایت از چند غسل واجب می کند؟

امام خمینی(ره):

احتیاط واجب آن است که بدل از هر یک از آن ها یک تیمم نماید.

(تحریر الوسیله، 1408هـ ق، ص 112، م 4)

(توضیح المسائل، 1385، ص 106، م 721)

 

آیت الله اراکی(ره):

می تواند به نیت همه آن ها یک تیمم نماید.

(المسائل الواضحه، 1414هـ ق، ج1، ص 128، م 714)

(توضیح المسائل، 1372، ص 131، م 715)

 

آیت الله بهجت (ره):

اگر غسل جنایت بین آن هاست یک تیمم (بدل از غسل جنابت) کافی است و اگر غسل جنابت نبود یک تیمم به نیّت همه می کند.

(وسیلة النجاة، 1381، ح1، ص 143، با استفاده از م 509 استفتائات 1386 هـ ق، ج1، ص 317، س 1119)

 

آیت الله تبریزی (ره)

جایز است یک تیمم بدل از آن ها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آن ها تیمم نماید.

(منهاج الصالحین، 1426 هـ ق، ج1، ص 109، م387)

(توضیح المسائل، 1378، ص128، م 729)

 

آیت الله خامنه ای (دام ظلّه):

بنابر احتیاط واجب، باید برای هر غسل، یک تیمّم به جا آورد.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

 

آیت الله خوئی (ره):

جایز است یک تیمم بدل از آن ها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آن ها یک تیمم نماید.

(منهاج الصالحین، 1410 هـ ق، (العبادات)، ج1، ص 105، م 387)

(توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 124، م 729)

 

آیت الله سیستانی (دام ظلّه)

جایز است یک تیمم بدل از آن ها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آن ها یک تیمم نماید.

(العروة الوثقی، مع تعلیقه 1425 هـ ق، ج1، ص 409، م 45 )

توضیح المسائل، 1423 هـ ق، ص 147، م 711)

 

آیت الله شبیری زنجانی (دام ظلّه):

جایز است یک تیمم بدل از همه آن ها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل از هر یک از آن ها تیمم نماید.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 165، م 729)

(توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 174، م 729)

 

آیت الله صافی گلپایگانی (دام ظلّه):

می تواند به قصد بدل از همه، یک تیمم کند و بهتر آن است که بدل از هر غسلی یک تیمم بنماید. ولی اگر بدل از غسل جنایت تیمم کرده دیگر بدل از سایر اغسال تیمم نکند مگر رجاء.

(هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج 1، ص 89، م 519)

(توضیح المسائل، 1382، ص 146، م 729)

 

آیت الله فاضل لنکرانی (ره):

احتیاط واجب آن است که بدل هر یک از آن ها یک تیمم نماید.

(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1422هـ ق، ج1، ص 358، م 25)

توضیح المسائل، 1383، ص 118، م 714)

 

آیت الله گلپایگانی (ره):

می تواند به قصد بدل از همه یک تیمم کند و بهتر آن است که بدل از هر غسلی یک تیمم بنماید ولی اگر بدل از غسل جنابت تیمم کرد، دیگر بدل از سایر اغسال تیمم نکند مگر رجاء

(هدایة العباد، 1413 هـ ق، ج1، ص 106، م 519 )

(توضیح المسائل، 1372، ص 126، م 729)

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظلّه):

یک تیمم به قصد همه آن ها کافی است.

(العروة الوثقی مع تعلیقات، 1388، ج1، ص 411، م 25)

(توضیح المسائل، ص 127، م 664)

 

آیت الله نوری همدانی (دام ظلّه):

جایز است یک تیمم بدل از آن ها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل هر یک از آن ها یک تیمم نماید.

(توضیح المسائل، 1381، ص 145، م 722)

 

آیت الله وحید خراسانی (دام ظلّه):

در صورتی که یکی از آن ها غسل جنابت باشد یک تیمم بدل از غسل جنابت برای همه کفایت می کند، اگر غیر از غسل جنابت باشد، باید بدل هر یک از آن ها یک تیمم بنماید.

(توضیح المسائل، 1383، ص 327، م 728)

(منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 118، م 387)

بخش احکام اسلامی تبیان
 
مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .