تبیان، دستیار زندگی
حسن بیادی عضو شواری شهر و دبیرکل جمعیت آبادگران که از حامیان اصلی روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84 بود، بعد از ریاست جمهوری وی به یکی از منتقدان احمدی نژاد تبدیل شد تا جایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به ستاد انتخاباتی رقبای وی پیوست و از حا
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت احمدی‌نژاد بیشتر از حواشی ضربه خورده است

بیادی در گفت و گوی اختصاصی با تبیان


حسن بیادی عضو شورای شهر و دبیرکل جمعیت آبادگران که از حامیان اصلی روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84 بود، بعد از ریاست جمهوری وی به یکی از منتقدان احمدی نژاد تبدیل شد تا جایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به ستاد انتخاباتی رقبای وی پیوست و از حامیان رقیب رییس جمهور شد.

او هدفمندی یارانه ها و سفرهای استانی دولت را بستر ایجاد سرمایه اجتماعی می داند اما معتقد است هر دوی این بخش ها دچار انحراف یا دستخوش تصمیمات غیرکارشناسی شده است.

بیادی ناهماهنگی دولت با مجلس را از معضلات جدی در دولتهای نهم و دهم می داند و می گوید این اختلاف که سهم دولت در آن بیش از سایر قوا بود، به ضرر مردم تمام شد.

حسن بیادی

مشروح گفت و گوی تبیان با حسن بیادی را در ذیل می خوانید:

- مهمترین نقاط ضعف و قوت دولت در سال های گذشته را چه می دانید؟

به نظر من در سه سال اولیه دولت نهم به دلیل ضرورت بحث انرژی هسته یی و زورگویی های استکبار، با مقاومت های دولت نوعی سرمایه اجتماعی ایجاد شد. همچنین سفرهای استانی دولت هم نوعی رضایتمندی ایجاد کرد. اما نظر شخصی من این است که اگر دولت به 5 تا از استانهای محروم رسیدگی می کرد و در دوره خود آنها را از محرومیت درمی آورد بهتر از این بود که به همه استانهای بهره مند سفر کند.

اعتقاد من این است که اگر هر دولتی که بر سر کار می آید یکسری امور زیر بنایی خاصی انجام دهد بهتر از این است که در همه زمینه ها ورود کند.

حجم بیکاری و بالا بودن نرخ تورم و گرانی در این دولت قدری نسبت به دولتهای گذشته شاخص تر بود. البته علی رغم این انتقادها در نقاط محروم رضایتمندی عمومی به وجود آمده چرا که دولت بودجه ها را به جای شهر به نقاط روستایی برد و توانست امید به زندگی را چند درصد در روستاها بالا ببرد.

هدفمندی یارانه ها از دیگر اقدامات خوب در دولت بود که می توانست بستر یک سرمایه اجتماعی برای رضایتمندی مردم باشد اما متاسفانه قدری به انحراف رفت و مطالعات درباره آن احساسی و غیرکارشناسی بود و لذا در اجرا با مشکل روبرو شد.

یکی از معضلات جدی در دولت های نهم و دهم، ناهماهنگی با مجلس بود؛ به این معنا که برخی حرکتهای دولت باعث شد از اقتدار مجلس کاسته شود. در واقع مجلس به خاطر موقعیت خاص کشور سعی کرد کوتاه بیاید و این کوتاه آمدن و اختلاف دولت و مجلس به ضرر مردم تمام شد. البته نمی توان این موضوع را تنها به گردن دولت انداخت اما سهم دستگاه اجرایی و دولت در این موضوع بیش از سایر قوا بود

-نوع ارتباط دولت با سایر قوا خصوصا مجلس را چطور ارزیابی می کنید؟

یکی از معضلات جدی در دولت های نهم و دهم، ناهماهنگی با مجلس بود؛ به این معنا که برخی حرکتهای دولت باعث شد از اقتدار مجلس کاسته شود. در واقع مجلس به خاطر موقعیت خاص کشور سعی کرد کوتاه بیاید و این کوتاه آمدن و اختلاف دولت و مجلس به ضرر مردم تمام شد. البته نمی توان این موضوع را تنها به گردن دولت انداخت اما سهم دستگاه اجرایی و دولت در این موضوع بیش از سایر قوا بود.

- دولت و برخی حامیان آن معتقدند این دولت بیشترین هجمه و مخالفت ها را نسبت به دولت های گذشته شاهد بوده، نظر شما در این باره چیست؟

به نظر من دولت در دو دوره گذشته نشان داد از تحمل بالایی برخوردار است و این یکی از خوبی های دولت است. البته زمینه های نقد در دولت فراهم بوده و نقادان هم دولت را نقد کرده اند اما دولت به این نقدها چه مثبت و چه منفی بی تفاوت بوده و وقعی به آنها ننهاده است. می توان این را تایید کرد که در این دولت نسبت به دولتهای گذشته حجم انتقادات بیشتر بوده اما این موضوع ناشی از اشتباهات دولت بوده است.

حسن بیادی

-به اعتقاد شما این دولت چه اشتباهاتی مرتکب شده که این حجم از مخالفت ها را به دنبال داشته است؟

یکی از اشتباهات دولت این بود که اجزای دولت اول را از مخالفینش انتخاب کرد؛ کسانی در دولت نهم حضور یافتند دولت را قبول نداشتند و وقتی از دولت جدا شدند با آن مخالفت ورزیدند. انتخاب افراد و تیم البته در دولت دهم بهتر بود و حداقل کسانی در دولت حضور یافتند که به دولت اعتقاد داشتند.

من یک ماه از دولت نهم گذشته بود که به دلیل حضور همین افراد و اینکه می توانستم آینده دولت را با وجود آنها پیش بینی کنم، سعی کردم از دولت کناره بگیرم. البته ما سعی کردیم به دولت کمک کنیم و بزرگترین کمک ما به دولت تا به حال این بوده که با تمام نامهربانی های دولت ساخته و صبر کرده ایم. ما همچنین سعی کردیم به تنهایی امور شهر را به خوبی اداره کنیم.

در طول دولتهای نهم و دهم عمده انتقادها از دولت بیشتر از سوی کسانی بوده که بوی سهم خواهی داشته اند؛ کسانی که در دولت پست گرفتند دست از انتقاد برداشتند و کسانی که از پستی کنار گذاشته شدند، منتقد دولت شدند. البته عده ای هم از سر دلسوزی منتقد منصف دولت بودند. این افراد هنوز هم در عین انتقادات خود به دولت، با آن همکاری می کنند.

-عملکرد دولت در بخشهای دیگر و وزارتخانه های مختلف را چطور ارزیابی می کنید؟

دولت در سالهای گذشته در بخش کشاورزی به هیچ وجه موفق نبوده و داشته های قبلی خود را هم از دست داده است. در بخش صنعت متوسط ما در سالهای گذشته بسیاری از صنایع را از دست دادیم. نمونه بارز آن وضعیت شهرک های صنعتی است که با یک بازدید می توان فهمید سطح بیکاری در آن چقدر است. دولت همچنین در بخش حمل و نقل خصوصا حمل و نقل ریلی و هوایی موفق عمل نکرده است. در بحث مسکن مهر البته دولت علی رغم نواقص و انتقاداتی که وجود دارد، نزدیک به یک و نیم میلیون واحد مسکونی تولید کرده است. در وزارت ارشاد هم دولت دهم نسبت به دولت نهم موفق تر بوده و به طور نسبی می توان گفت که دولت در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت نیرو، دفاع و اطلاعات خوب عمل کرده است.

یکی از اشتباهات دولت این بود که اجزای دولت اول را از مخالفینش انتخاب کرد؛ کسانی در دولت نهم حضور یافتند دولت را قبول نداشتند و وقتی از دولت جدا شدند با آن مخالفت ورزیدند. انتخاب افراد و تیم البته در دولت دهم بهتر بود و حداقل کسانی در دولت حضور یافتند که به دولت اعتقاد داشتند

به نظر من دولتها و دولت آقای احمدی نژاد همواره بیشتر از حواشی ضربه خورده اند؛ معاونت ها و سازمانهایی که در مجلس بابت آنها رایی داده نشده است. به عنوان مثال دولت در بخش معاونت برنامه ریزی و بودجه موفق نبوده و به جای برنامه، مدیریت کیسه ای داشته است؛ یعنی یک کیسه پول می خواستند تا کاری را انجام دهند. به نظر می رسد دولت به جای انجام سفرهای استانی و مصوبات بیشمار در این سفرها که غیر کارشناسی و اوامری بوده باید به دنبال برنامه هایی می بود که با همکاری مجلس تصویب شده و بابت آن بودجه گرفته بود تا اینکه مصوبات جدید و طرح های خلق الساعه ای ارائه کند.

-توصیه شما به دولت آقای احمدی نژاد در ماههای پایانی فعالیتش چیست؟

آقای احمدی نژاد خودشان مطلبی را گفته اند که اگر به درستی انجام شود، اقدام خوبی است و آن اینکه کارهای بزرگ را در این دوره به پایان برسانند و بودجه آینده را هزینه دولت خود نکنند. البته با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها و نبود درآمد لازم از نفت این موضوع محقق نخواهد شد اما اگر اجرایی شود رویکرد درستی خواهد بود.

سارا کیان

بخش سیاست تبیان