تبیان، دستیار زندگی
ممکن است تا به حال تعاریف مختلفی از داده ، اطلاعات ، ارائه و دانش شنیده باشید؛ هر کدام از این تعاریف به شیوه ای بیان شده اند . اما این بار با یک شیوه بسیار خلاقانه و جذاب به بیان این واژه ها می پردازیم....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شیوه ای خلاقانه در نمایش

مفهوم داده، اطلاعات، ارائه و دانش

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

موضوع :

خلاقانه, مقاله و مصاحبه

ممکن است تا به حال تعاریف مختلفی از داده، اطلاعات، ارائه و دانش شنیده باشید؛ هر کدام از این تعاریف به شیوه ای بیان شده اند. اما این بار با یک شیوه بسیار خلاقانه و جذاب به بیان این واژه ها می پردازیم.

تصویر فوق نمایشی خلاقانه از نوشته ها و توضیحات زیر می باشد.

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

DATA یا داده :

به بخشی از اطلاعات مرتبط با هدف و موضوع تحقیق اطلاق می‌شود و چیز یا چیزهایی خامی هستند. داده ها‌ فقط وجود دارند و چیزی فراتر از موجودیت ارائه نمی دهند. داده ها می‌توانند در هر شکل و فرمی وجود داشته باشند، قابل مصرف و غیرقابل مصرف. داده ها شامل معنی و تعریفی از خود نمی‌باشند.

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

INFORMATION یا اطلاعات :

اطلاعات به معنی تمام واقعیت ها و گزارش هایی است که در منابع علمی وجود دارد و از داده ایست که در پروسه قرار گرفته است، این بخش قادراست که فقط پاسخ گوی «چه کسی؟» «چه چیزی؟» و «چه زمانی؟» باشد.

داده‌هایی است که دارای معنی، هدف و ارتباط باشد و مفهومی گسترده‌تر از Data است. اطلاعات داده‌هایی است که به آن از طریق ارتباطات رابطه ای معنی داده شده است این « معنی » می تواند سودمند باشد. اما در آن بایدی نیست.

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

PRESENTATION یا ارائه :

مجموعه ای از اقدامات که نحوه نمایش اطلاعات را جذاب تر و مورد استفاده تر می کند و به تفهیم بهتر مسائل کمک می کند.

شیوه ای خلاقانه در نمایش مفهوم داده،اطلاعات،ارائه و دانش

KNOWLEDGE یا دانش :

اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه‌ و تحلیل‌شده است كه می‌تواند قابل‌ درك و نیز كاربردی برای حل مساله و تصمیم‌گیری باشد .به طور کلی نتیجه اطلاعات و داده ها که مورد پذیرش قرار گرفته است.

حالا خودتان قضاوت کنید، دریافت معانی و شیوه نمایش واژه های " داده، اطلاعات، ارائه و دانش " از کدام طریق بهتر و جذاب تر بود؟ تصویر یا نوشته؟

برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگ تر روی آن ها کلیک کنید.

برای ورود کلیک کنید.

منبع : www.infographics.ir


برگرفته از: www.infographics.ir

تنظیم: یگانه داودی