تبیان، دستیار زندگی
منتخبین مسابقه نسیم وصل
منتخبین مسابقه نسیم وصل
منتخبین مسابقه نسیم وصل
شبکه اجتماعی تبیان همزمان با فرارسیدن ایام اعتکاف و سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین، امام علی (ع) مسابقه نسیم وصل را در شبکه اجتماعی تبیان برگزار کرد و هم اکنون منتخبین این مسابقه معرفی خواهند شد.
مسابقه نسیم وصل
مسابقه نسیم وصل
مسابقه نسیم وصل
شبکه اجتماعی تبیان همزمان با فرارسیدن ایام اعتکاف و سالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین، امام علی (ع) مسابقه نسیم وصل را در شبکه اجتماعی تبیان برگزار می کند.
منتخبین مسابقه فعال ترین صفحات رمضانی در شبکه اجتماعی تبیان
منتخبین مسابقه فعال ترین صفحات رمضانی در شبکه اجتماعی تبیان
منتخبین مسابقه فعال ترین صفحات رمضانی در شبکه اجتماعی تبیان
ضمن قدردانی و تشکر از کاربران شرکت کننده در مسابقه فعال ترین صفحات رمضانی در شبکه اجتماعی تبیان، هم اکنون صفحات فعال رمضانی و منتخبین این مسابقه معرفی می شوند.
مسابقه دانشمند فردا
مسابقه دانشمند فردا
مسابقه دانشمند فردا
شبکه اجتماعی و مرکز یادگیری تبیان، در یک اقدام مشترک و هماهنگ، مسابقه ای بزرگ با جوایز ارزنده و مخصوص دانش آموزان شرکت کننده در پروژه های دانش آموزی تبیان را برگزار می نمایند.