تبیان، دستیار زندگی
مولدهای الكتریكی تقریباً تمام انرژی الكتریكی دنیا را تولید می‌كنند. چنین مولدهایی در شكل زیر نشان داده شده‌اند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مولد الكتریكی

چگونگی تولید نیرومحركه توسط مولد

مولد الكتریكی

مولدهای الكتریكی تقریباً تمام انرژی الكتریكی دنیا را تولید می‌كنند. چنین مولدهایی در شكل مقابل نشان داده شده‌اند.

مولد الكتریكی انرژی مكانیكی را به انرژی الكتریكی تبدیل می‌كند، دقیقاً برعكس آنچه كه یك موتور الكتریكی انجام می‌دهد.

در موتور الكتریكی، انرژی الكتریكی ورودی باعث چرخش سیم پیچ می‌شود و در نتیجه بر روی جسمی كه به محور موتور وصل است كار مكانیكی انجام می‌دهد.

در مولد، محور توسط یك عامل مكانیكی، مثل توربین یا ماشین، به چرخش درمی‌آید و نیرومحركه‌ای در سیم پیچ القاء می‌گردد. اگر مولد به مدار خارجی وصل شود، جریان الكتریكی از خروجی‌های مولد به‌دست می‌آید.

در زیر عملكرد چند مولد را در قالب ٣ فیلم  به نمایش گذاشته ایم:

برای مشاهده فیلم شماره ١ کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم شماره ٢ کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم شماره ٣ کلیک کنید.

همان طور كه شكل زیر نشان می‌دهد، ساده ترین نوع مولد از یك سیم كه در میدان مغناطیسی یكنواخت به چرخش درمی‌آید، تشكیل شده است. همانند موتور، به مجموعه سیم پیچ و هسته، آرمیچر (یا القاء گیر) گفته می‌شود.

معمولاً سیم پیچ حول هسته آهنی پیچیده می‌شود ولی در شكل نشان داده نشده است.
هر یك از دو انتهای سیم پیچ آرمیچر به دو حلقه فلزی وصل می‌شوند. این حلقه ها به همراه سیم پیچ حركت می‌كنند. هر حلقه در مقابل جاروبك كربنی ساكنی قرار دارد و به آن كشیده می‌شود. مدار خارجی به این جاروبك ها وصل می‌شود.

در تصویر زیر سیم حلقه‌ای را می‌بینید كه به كوموتاتور تماس دارد. به نظر شما آیا بر اثر حركت سیم حلقه، جریانی القاء می‌گردد؟


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا