تبیان، دستیار زندگی
شبکه ENO یک مدرسه مجازی بین المللی برای ایجاد توسعه پایدار است . بیش از ده هزار مدرسه از 150 کشور از سال 2000 در فعالیت های آن شرکت کرده اند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ENO شبکه ای برای توسعه پایدار

eno شبکه ای برای توسعه پایدار

ENO یک مدرسه محیط زیست مجازی جهانی و شبکه ای برای توسعه پایدار می باشد. مطالب مربوط به محیط زیست در طول سال تحصیلی مطالعه شده و فعالیت ها  به صورت مداوم در سرتاسر جهان انجام داده می شوند.

بیش از ده هزار مدرسه از 150 کشور از سال 2000 در این فعالیت ها  شرکت کرده اند. برنامه ENO از سوی انجمن برنامه ENO در شهر جونسو فنلاند برنامه ریزی و حمایت می شود. مدارس فعالیت های ملموسی برای حفاظت از  محیط زیست انجام داده اند. برای مثال در اثر یکی از فعالیت هایی که هر ساله در روز جهانی صلح انجام می شود تاکنون 5 میلیون درخت کاشته شده است.

توسعه پایدار مرتبط با سلامت محیط زیست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ برای امروز و فردا می باشد و بدون آموزش ایجاد نخواهد شد.

لوگوی ENO یک بادبادک است. این لوگو سمبل چالش های آموزش و همچنین آزادی و برابری در آموزش علیرغم مرزها می باشد.

eno شبکه ای برای توسعه پایدار

در این شبکه دو رویکرد  آموزشی، محلی و جهانی وجود دارد که شامل فعالیت های اینترنتی و غیراینترنتی می شود. در پایان هر موضوع، هفته کمپین برگزار می شود که در طی آن نتایج آموزش در جوامع محلی و در شبکه اینترنت به نمایش در می آید. دانش آموزان در نهایت تبدیل به سفیران محیط زیست در محلات و نواحی خود می شوند.

موضوعات مختلفی از سال 2000 در برنامه ENO مورد مطالعه قرار گرفته است. موضوعات کنونی شامل تغییر آب و هوا، تنوع زیستی، تاثیرات انسان ها در طبیعت، جنگل ها و آب ها می باشند.

اهداف :

·        آموزش مسایل محیط زیستی در مدارس

·        افزودن سطح آگاهی جهانی

·        آموزش شهروندی فعال

·        مشارکت مدارس کشورهای در حال توسعه به عنوان شرکت کنندگان فعال

·        یادگیری مهارت های پایه در فناوری اطلاعات و ارتباطات ((ICT

·        همکاری برای ایجاد یک تغییر

eno شبکه ای برای توسعه پایدار
eno شبکه ای برای توسعه پایدار
eno شبکه ای برای توسعه پایدار

شرکت کنندگان:

·        7000 مدرسه در 105 کشور در  سال  2010

·        دانش آموزان 12 - 18 سال

برنامه ریزی سالانه :

·        ژانویه - فوریه: تغییر آب و هوا

·        مارس - آوریل  : ما فقط یک سیاره داریم.  تاثیرات انسان ها در طبیعت

·        مه - ژوئن: تنوع زیستی

·        اوت - سپتامبر: گنجینه سبز: جنگل

·        اکتبر - نوامبر:  شمارش هر قطره - آب

موضوعات با معرفی و بیان اهداف شروع می شود. فعالیت ها چندین وجه دارند و می تواند به وسیله معلمان مختلف مثل علوم، بیولوژی، جغرافی، ICT ، انگلیسی، تاریخ، هنر و موسیقی انجام گیرد. هر موضوع از فعالیت هایی تشیکل می شود که به صورت همزمان در جهان انجام می شوند. دانش آموزان و معلم ها از طریق سایت اینترنتی با هم در ارتباط و تعامل هستند. در پایان دانش آموزان ارزیابی می کنند که تا چه اندازه به  اهداف بلند مدت نزدیک شده اند.

در این شبکه دانش آموزان در یک محیط سالم و ایمن بر اساس یادگیری بر مبنی پژوهش مسایل محیط زیستی را آموزش می بینند.

آدرس اینترنتی :

مطالب مرتبط:

موضوع های (ENO (1

موضوع های (2) ENO

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی  

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی