تبیان، دستیار زندگی
ی ) بیمارستان آیت ا... کاشانی این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1352 با ظرفیت 300تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستان ها ( چهارمحال بختیاری )

کلیات استان چهارمحال و بختیاری


بیمارستان آیت ا... کاشانی

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1352 با ظرفیت 300تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، اورژانس ، ارتوپدی ، ارولوژی ، روانپزشکی ، عفونی ، مسمومیت ، جراحی مغز و اعصاب ، ICU


بیمارستان تامین اجتماعی

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1374با ظرفیت 192تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی زنان و زایمان ، قلب ، کودکان ، چشم پزشکی ، CCU , Post CCU


بیمارستان رسالت (چالشتر)

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1347 با ظرفیت 50تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، گوش و حلق و بینی ، چشم پزشکی


بیمارستان روانپزشکی سینا

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است كه در سال 1374 با ظرفیت 60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 60 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی


بیمارستان هاجر

این بیمارستان در شهرستان شهر کرد واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1371 با ظرفیت 240 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 240 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، نوزادان ، قلب ، CCU ، ICU


بیمارستان ولیعصر

این بیمارستان در شهرستان بروجن واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است . که در سال 1352 با ظرفیت تخت ثابت 200 ، تأسیس ، و در حال حاضر 160 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ،جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، نوزادان ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، ICU ، CCU


بیمارستان سید الشهدا

این بیمارستان در شهرستان فارسان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1363 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 63 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ICU


بیمارستان شهدا (ولیعصر)

این بیمارستان در شهرستان لردکان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 62 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، Post CCU ، CCU