تبیان، دستیار زندگی
یست آسماهان منصور، عضو تیم فوتبال اونتاریوی کانادا به دلیل عدم رعایت حجاب اسلامی حین بازی های رسمی، از ادامه فعالیت در این تیم منع شد. روزنامه " اونتاریو دیلی" چاپ کانادا نوشت: این فوتبالیست دختر مسلمان به دلیل پوشان...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخراج دختر مسلمان فوتبالیست

آسماهان منصور، عضو تیم فوتبال اونتاریوی کانادا به دلیل رعایت حجاب اسلامی حین بازی های رسمی، از ادامه فعالیت در این تیم منع شد.

روزنامه " اونتاریو دیلی" چاپ کانادا نوشت: این فوتبالیست دختر مسلمان به دلیل پوشاندن دست، پا و موهای خود، از سوی هیات بین المللی فوتبال از حضور در میادین رسمی منع شده و اگر بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، باید حجاب را فراموش کند.

نماز بهترین مسیر برای اتصال به معبود