تبیان، دستیار زندگی
م ) بیمارستان آیت ا..طالقانی این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است كه در سال 1359با ظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : گ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستان ها ( ایلام )

ایلام

بیمارستان آیت ا..طالقانی

این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –درمانی است كه در سال 1359با ظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 80 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : گوش و حلق و بینی ، روانپزشکی، اورژانس، نوزادان، چشم پزشکی، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1313با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 176 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی، کودکان، اورژانس، نوزادان، جراحی مغز و اعصاب ، ارتوپدی ، ارولوژی ، تالاسمی ، ICU

بیمارستان شهید مصطفی خمینی

این بیمارستان در شهرستان ایلام واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1359با ظرفیت 200تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 112 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، سوختگی ، عفونی ، ICU

بیمارستان حضرت رسول (ص)

این بیمارستان در شهرستان آبدانان واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1373 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، CCU

بیمارستان ولیعصر (عج)

این بیمارستان در شهرستان دره شهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1362 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس