تبیان، دستیار زندگی
هوا گرم و شتر بی حال و خسته به زیر سایه ی نخلی نشسته دو چشمش بسته بود و خواب می دید دوباره خواب دشت و آب می دید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خواب شتر
شتر

هوا گرم و شتر بی حال و خسته

به زیر سایه ی نخلی نشسته

دو چشمش بسته بود و خواب می دید

دوباره خواب دشت و آب می دید

چه شیرین بود خواب پنبه زاران

نه باری بود و نه چوب شترباندر آن جا می چرید و شادمان بود

زِ لب هایش روان آب دهان بود

شتربان آمد و فریاد زد هِی

بجنب از جا شتر جان خواب تا کِی

زبان بسته پرید از خواب شیرین

دوباره خواند این آواز غمگین

شتر در خواب بیند پنبه دانه

گَهی لُف لُف خورد گَه دانه دانه

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:ماهنامه نبات کوچولو

مطالب مرتبط:

مادر

صابون

پنجره

حیوونای رنگارنگ

پروانه

حسنی بی‌دندون شده

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.