تبیان، دستیار زندگی
تاریخ و محل تولد نام و نام خانوادگی 1/7/1320- تهران استاد سید عبدالمجید کیانی هندی 3/7/1307- اصفهان استاد حسن کسائی 4/7/1326- همدان استاد جلیل رسولی 5/7/1307- کرمان دکتر محمود روح الامینی 5/7/1304- خوانسار استاد اسماعیل سعادت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

The Elite

تاریخ و محل تولد

نام و نام خانوادگی

1/7/1320- تهران

استاد سید عبدالمجید کیانی هندی

3/7/1307- اصفهان

استاد حسن کسائی

4/7/1326- همدان

استاد جلیل رسولی

5/7/1307- کرمان

دکتر محمود روح الامینی

5/7/1304- خوانسار

استاد اسماعیل سعادت

7/7/1306- تهران

استاد حسین دهلوی

7/7/1309- اراک

دکتر محمود منصور

9/7/1300- اصفهان

دکتر محمد خوانساری

22/7/1305- اردبیل

استاد رضا سیدحسینی

25/7/1324- زاهدان

دکتر محمود یعقوبی