تبیان، دستیار زندگی
در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بخش پژوهش و گفت و گوهای قرآنی نشستی را تحت عنوان «آسیب شناسی نظام پژوهش های قرآنی و ارائه راهکارها» برگزار کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار شد:

نشست آسیب شناسی نظام پژوهش های قرآنی و ارائه راهکارها

قرآن

در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بخش پژوهش و گفت و گوهای قرآنی نشستی را تحت عنوان «آسیب شناسی نظام پژوهش های قرآنی و ارائه راهکارها» برگزار کرد.

بخش پژوهش و گفت و گوهای قرآنی در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم سلسله نشست های تخصصی را برگزار می کند که « آسیب شناسی نظام پژوهش های قرآنی و ارائه راهکارها» عنوان نشستی است که در روز هجدهم مرداد سال جاری برگزار شد.

این نشست با حضور معاونت پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگران قرآنی، در ساعت 21:30 برگزار شد.

گفتنی است اداره این نشست به عهده رضا سلامت پناه بوده و بررسی موضوعات مختلف در مباحث آسیب شناسی نظام پژوهش های قرآنی و ارائه راهکارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گزارش: مونا ناصرپور

تنظیم: هومن بهلولی