تبیان، دستیار زندگی
نی -نام طرح یا اختراع : ( تاثیر مایه پنیر خرگوش بر ترمیم زخم ) -شرکت کننده از شهر کرمان -وضعیت تحصیلی :دانش آموز -برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (کشوری) -دارای تأییدیه علمی از پژوهشکده کرمان و دارای استاد راهنما -دارای گواهی نا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

·

آرزو شیخ اکبری·همکار طرح: الهام شیخ حسینی

-نام طرح یا اختراع : ( تاثیر مایه پنیر خرگوش بر ترمیم زخم )

-شرکت کننده از شهر کرمان

-وضعیت تحصیلی :دانش آموز

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (کشوری)

-دارای تأییدیه علمی از پژوهشکده کرمان و دارای استاد راهنما

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی