تبیان، دستیار زندگی
س اتوماتیک بی نیاز» برای کسانی که به مدت طولانی به سفر می روند و  پرندگان خانگی شان در خانه تنها می مانند) -شرکت کننده از شهر بجنورد -وضعیت تحصیلی :دیپلم -برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (استانی) -دارای تأییدیه علمی از دانش...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

·

ابوالفضل کمالی-نام طرح یا اختراع : ( «قفس اتوماتیک بی نیاز» برای کسانی که به مدت طولانی به سفر می روند و  پرندگان خانگی شان در خانه تنها می مانند)

-شرکت کننده از شهر بجنورد

-وضعیت تحصیلی :دیپلم

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (استانی)

-دارای تأییدیه علمی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده: کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی