تبیان، دستیار زندگی
شیدی -نام طرح یا اختراع : ( دستگاه همزمان ریز اتوماتیک مایعات ) -شرکت کننده از شهرتهران -وضعیت تحصیلی:فوق لیسانس حقوق -دارای گواهی نامه ثبت اختراع -وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی صفحه اصلی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

·

پوراندخت جمشیدی-نام طرح یا اختراع : ( دستگاه همزمان ریز اتوماتیک مایعات )

-شرکت کننده از شهرتهران

-وضعیت تحصیلی:فوق لیسانس حقوق

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی