تبیان، دستیار زندگی
به صفر رسانیدن پریتونیت و عفونت های بیمارستانی در جهت تحول و بهبود روش انجام دیالیز صفاقی ) -شرکت کننده از شهر تهران -وضعیت تحصیلی :کارشناس روابط بین الملل -دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده -وضعیت طرح: نمونه آز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

·

حمید تاجدوزیان-نام طرح یا اختراع : ( روش به صفر رسانیدن پریتونیت و عفونت های بیمارستانی در جهت تحول و بهبود روش انجام دیالیز صفاقی )

-شرکت کننده از شهر تهران

-وضعیت تحصیلی :کارشناس روابط بین الملل

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح: نمونه آزمایشگاهی

صفحه اصلی