تبیان، دستیار زندگی
در تحولات روزافزون فناوری اطلاعات، آموزش بیشترین تغییرات را داشته تا جایی که به سمت هرچه بیشتر مجازی شدن و راحتتر شدن آموزش رفته ایم و یکی از بزرگترین مشکلاتی که با آن درگیر هستیم عدم ارتباط و تعامل حضوری بین یاددهنده و یادگیرنده است ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکی

"آموزش مکمل" به معنی به کارگیری چند روش در ارائه محتوای آموزشی است، این ایده توسط شخصی به نام مارش در سال 2003 مطرح شد که روش او استفاده از تجهیزات الکترونیکی و حضوری و یادگیری فردی است، به طوری که برای یک برنامه آموزشی از راه کارهای مختلف آموزشی از قبیل آموزش کلاسی، آموزش online، CD، کتاب، اسلاید، بروشور و ...استفاده شود.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکی

در تحولات روزافزون فناوری اطلاعات، آموزش بیش ترین تغییرات را داشته تا جایی که به سمت هرچه بیش تر مجازی شدن و راحت تر شدن آموزش رفته ایم و یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که با آن درگیر هستیم عدم ارتباط و تعامل حضوری بین یاددهنده و یادگیرنده است به ویژه در درس هایی که به آزمایشگاه و رسانه های مختلف احتیاج دارند این مشکل نمایان تر است.

راه حلی را که آموزش الکترونیکی زمینه پیشنهاد می کند "آموزش مکمل" است.

در این مقاله سعی بر آن است تا آشنایی مختصری با آموزش مکمل حاصل شود.

نخست به توضیح چند نوع آموزش می پردازیم تا به تعریف بهتر آموزش مکمل دست یابیم.

آموزش سنتی:

این نوع آموزش آموزشی است که اکثر ما با آن آشنایی داریم چرا که اکثر قریب به اتفاق حداقل یکبار این نوع آموزش را تجربه کرده ایم و در تعریف آن باید گفت که فعالیتی است از طرف مدرس که به منظور آسان نمودن یادگیری برنامه ریزی می شود و یک ارتباط متقابل بین مدرس و فراگیر برقرار است و اگر به چند نکته زیر اشاره کنیم به فهم بهتر آن  کمک  می کند.

نقش معلم به عنوان محور اصلی ارائه محتوی آموزشی است.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکینگرش عمده به آموزش ها و مهارت های فردی است.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیدر برخی موارد تبدیل شدن روحیه رقابت به حسادت در فراگیران (از ایراداتی است که به این نوع آموزش به آن وارد است)

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیداشتن منابع محدود در حد چند کتاب

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیمحدودیت داشتن در برگزاری کلاس از جمله مکان و زمان و هزینه و محدودیت جنسی و...

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیفرهنگ کتاب و قلم بر این نوع آموزش حاکم است.

و یک تفاوت عمده که با دیگر آموزش ها دارد و می توان به عنوان حسن به آن اشاره کرد آن است که: معلم یک تعامل عاطفی با فراگیر برقرار می کند و با شناختی که از فراگیر پیدا می کند قادر به بیان قابل فهم برای فراگیران می شود.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکی

آیا می دانستید شعار آموزش مجازی چیست؟

آموزش را نزد افراد ببریم نه افراد را نزد آموزش

آموزش مجازی:

این نوع آموزش آموزشی است که برای فردی که دارای یارانه و اینترنت می باشد آشناست چرا که عمده مطالب این آموزش از این طریق ارائه می گردد جالب است بدانید شعار آموزش مجازی این است که :

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیآموزش را نزد افراد ببریم نه افراد را نزد آموزش و با نگاهی اجتماعی با این قضیه برخورد می کند و موارد ذیل به توضیح ان کمک بیش تری می کند.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیتاکید آن بر مشارکت و سازماندهی شبکه ای و سعی آن برآن است که فراگیر محور باشد

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکینگرش آن بر توسعه مهارت های اجتماعی افراد است.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیافزایش روحیه مشارکت و کارگروهی

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیدارای انعطاف زیاد در ارائه محتوای مطالب درسی چرا که در اینترنت می توانند منبع مطالب درسی را بروز کنند

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیلمس واقعیت به صورت مجازی از طریق ابزارهای مالتی مدیا و شبیه ساز

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکینقش معلم در آن به عنوان راهنمای خودآموزی فراگیران می باشد چرا که روند یادگیری در محیطی کاملا تعاملی برقرار است.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکیامکان برگزاری کلاس به دفعات مکرر تا فهم کامل مطلب حاصل شود.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکی

آموزش مکمل:

از آن جا که این نوع آموزش هنوز تا حدی ناشناخته است برای آن چند تعریف ارائه می دهیم تا به فهم بهتر مطلب کمک نماید.

از آن به یادگیری منعطف نیز تعبیر می شود و به ترکیب متفکرانه تجارب یادگیری سنتی و مجازی نیز می گویند، و منظور آن تلفیق ارتباطات شفاهی حضوری و ارتباطات نوشتاری مجازی است.

یادگیری مکمل، ترکیبی از یادگیری حضوری، یادگیری الکترونیکی online و یادگیری فردی است و موضوع مهم در آن، ترکیب مناسب شیوه ها و روش های آموزشی به طوری که بیشترین تاثیر و کمنرین هزینه را داشته باشد عنوان شده است.

توانایی انتخاب موارد آموزشی و فناوری به طوری که بیشترین سازگاری با امکانات را داشته باشد.

آموزش مکمل در آموزش الکترونیکی

حال که تعریف اجمالی از آموزش مکمل داشته ایم  به ذکر چند نمونه از فواید آن می پردازیم.

مزایا:

1.  رسیدن به کیفیتی بهتر از این نظر که از محتوای آموزشی، استانداردی برای فراگیران فراهم می کند.
2.  از ترکیب شیوه های معلم محور و فراگیر محور استفاده می کند
3.  استفاده از مکان و زمان متناسب با شرایط
4.  داشتن روش قابل انعطاف نسبت به آموزش سنتی و مجازی

ادامه دارد...

مرکز آموزش الکترونیکی موسسه تبیان

تهیه: فائزه خاموشی -  تنظیم: یگانه داودی