تبیان، دستیار زندگی
طرح یا اختراع : ( اقتصادی ترین و سریع ترین روش انتقال مصالح ساختمانی و انواع بتن به وسیله شوت با استفاده از سوپر استراکچر طرّه یکسره نگهدارنده ) -شرکت کننده از شهر تهران -وضعیت تحصیلی : لیسانس عمران -دارای گواهی نامه ثبت اخت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

·

مهدی افشار·همکار طرح: رضا پیرو دین

-نام طرح یا اختراع : ( اقتصادی ترین و سریع ترین روش انتقال مصالح ساختمانی و انواع بتن به وسیله شوت با استفاده از سوپر استراکچر طرّه یکسره نگهدارنده )

-شرکت کننده از شهر تهران

-وضعیت تحصیلی : لیسانس عمران

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-حمایت کننده: شرکت ساختمانی ژیان

-وضعیت طرح: تولید انبوه

صفحه اصلی