تبیان، دستیار زندگی
سوپاپ دورانی  بدون لرزش یا صدا ، مناسب برای خودروهای فرمول یك  2- نوعی رینگ و لاستیك انعطاف پذیر جهت افزایش عكس العمل خودرو و كاهش سوانح رانندگی 3- موتور درون سوز تك زمانه با شتابی  چهار برابر  موتورهای م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

·

مهدی علیجانی-نام طرح یا اختراع : (1-نوعی سوپاپ دورانی  بدون لرزش یا صدا ، مناسب برای خودروهای فرمول یك  2- نوعی رینگ و لاستیك انعطاف پذیر جهت افزایش عكس العمل خودرو و كاهش سوانح رانندگی 3- موتور درون سوز تك زمانه با شتابی  چهار برابر  موتورهای معمولی 4- موتور درون سوز چهار زمانه با 40% صرفه جویی در مصرف سوخت و 50% كاهش حجم و وزن )

-شركت كننده از شهر تبریز

-وضعیت تحصیلی :دیپلم

-برگزیده جشنواره جوان خوارزمی (استانی)

-دارای تأییدیه علمیاز شركت مهندسی

-دارای گواهی نامه ثبت اختراع برای طرح ارائه شده

-وضعیت طرح :نمونه ساخته شده

صفحه اصلی