فرد بعد از تولد چه مدتی باید در زادگاه بماند تا وطن اصلی محقق شود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

زمان تحقق وطن اصلی

ایران کا پرچم

سۆال: فرد بعد از تولد چه مدتی باید در زادگاه بماند تا وطن اصلی محقق شود؟

آیة الله تبریزی(ره) :

در صورتیکه زادگاه طفل وطن پدر و مادر باشد وطن اوست. والله العالم    

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

 

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):        

مدّت خاصی لازم نیست.  

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

 

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): 

اندازه ی معینی ندارد و بحسب عرف است. واله العالم

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

 

آیة الله فاضل لنکرانی(ره): 

باید به مقداری در آنجا بماند که عرفاً محل رشد او محسوب شود.        

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

 

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):    

هرگاه مدت یکسال یا بیشتر بماند وطن او محسوب می شود. 

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

 

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):    

تا زمانی که عرفاً تابع پدر و مادر به حساب می آید، آنجا وطن اوست، مگر اینکه بعد از بلوغ از آنجا اعراض کند و از تابعیت خارج شود.    

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

معیار تحقق وطن اصلی(بین محل تولد و سکونت)

سۆال: الف) آیا به صرف تولد، اقامت و رشد و پرورش چند ماهه کودک در شهری، می توان گفت آن جا وطن وی محسوب می شود؟ ب) در صورتی که شخص مذکور بین محل تولد و محل سکونت خود در تردد باشد حکم چگونه است؟

آیة الله بهجت(ره):           

جواب الف) خیر، وطن او محسوب نمی شود.

جواب ب) اگر بین آن دو محل حدّ مسافتی باشد و در این دو محلّ مرتّب در کمتر از ده روز، رفت و آمد کند به طوری که مصداق کثیرالسّفر شود، نماز او تمام است با رعایت مسأله ی 1066 رساله.       

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

 

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):          

الف- در فرض مرقوم، آنجا وطن کودک محسوب نمی شود.

ب- اگر منظور، رفت و آمد بین دو مکان مذکور است در این صورت چنانچه بین این دو مکان مسافت شرعی بوده و سفر شخص مکلف هم ارتباط با شغل لااقل در هر ده روز یکبار انجام شود نماز در هر دو مکان و در بین راه تمام است.

و اگر بین دو مکان مسافت شرعی نباشد و هیچ یک را به عنوان وطن با توجه به شرایط، انتخاب نکرده باشد در این صورت اگر در یکی قصد اقامه ده روز کند، پس از تحقق اقامه، تردد بلامانع و نماز در هر دو جا تمام است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سۆالات)

بخش احکام اسلامی تبیان

 

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.