سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بیمارستان آذر : این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی- درمانی است كه در سال 1355با ظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 48 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : نوزادان? زنان و زایمان ? جراحی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیمارستانهای آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

بیمارستان آذر


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی- درمانی است كه در سال 1355با ظرفیت 40 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 48 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : نوزادان - زنان و زایمان - جراحی - گوش و حلق و بینی - ارتوپدی

بیمارستان اسد آبادی تبریز


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1358با ظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 0 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کلینیک سرپایی - دیابت

بیمارستان الزهرا


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1351با ظرفیت 150تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 103تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان - اورژانس- نوزادان

بیمارستان امام خمینی (ره)


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفیت500 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر367 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی - جراحی - جراحی قفسه سینه - اورژانس - گوش و حلق و بینی - ارولوژی - نترولوژی - جراحی مغز و اعصاب - پیوند کلیه - ICU

بیمارستان امیر المومنین


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است كه در سال 1374با ظرفیت120تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر120 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کبد و مجاری ادراری

بیمارستان بابا باغی


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1312با ظرفیت200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر200 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی - جراحی - پوست - ترمیمی

بیمارستان بیست و نهم بهمن


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است كه در سال 1350با ظرفیت 245 تخت ثابت, تأسیس , و در حال حاضر231 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی - جراحی - زنان و زایمان - کودکان - قلب - اورژانس - CCU - ICU

بیمارستان تبریز


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1354با ظرفیت80 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر72 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی - زنان و زایمان - کودکان - ارلوژی - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - گوش و حلق و بینی - جراحی قفسه سینه

بیمارستان رازی


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است كه در سال 1354با ظرفیت 650تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر317 تخت دایر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی - ارولوژی - اورژانس

بیمارستان زکریا


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاه آزاد – آموزشی است كه در سال 1371با ظرفیت60 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر50 تخت دایر دارد. تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از جراحی - زنان و زایمان

بیمارستان 7 تیر


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفیت100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر90 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : پوست و عفونی

بیمارستان سینا


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1300با ظرفیت400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر293 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی - جراحی - گوش و حلق و بینی - پوست - عفونی - ترمیمی - داخلی غدد - روماتولوژی - ارولوژی - سوختگی - CCU - ICU - Post CCU

بیمارستان شفا


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفیت 85 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 78 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی - زنان و زایمان - کودکان

بیمارستان شمس


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1356با ظرفیت187تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر186 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی - جراحی - زنان و زایمان - کودکان - اورژانس - ارولوژی - CCU - ICU

بیمارستان شهدا


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال1363با ظرفیت 360 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 238تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی - جراحی فک و صورت - جراحی مغز و اعصاب - ارتوپدی - ارولوژی

بیمارستان شهید مدنی


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1348با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 151 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : قلب - جراحی قلب - جراحی قلب کودکان - ICU

بیمارستان طالقانی


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1360با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 118 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان - نوزادان - اورژانس

بیمارستان علوی


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1365با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 67 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی - اورژانس

بیمارستان قاضی طباطبائی


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1367با ظرفیت 104 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 45 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : انکولوژی - جراحی عمومی

بیمارستان کودکان


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1349با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 168 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان - هماتولوژی - اورژانس - نوزادان - ICU

بیمارستان نور نجات


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است كه در سال 1375با ظرفیت 50 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی - زنان و زایمان

بیمارستان نیکو کاری


این بیمارستان در شهرستان تبریز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی –آموزشی است كه در سال 1339با ظرفیت 93تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 63 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : چشم پزشکی - اورژانس - ICU

بیمارستان مدنی


این بیمارستان در شهرستان آذرشهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1349 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 48 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان اسکو


این بیمارستان در شهرستان اسکو واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1336 با ظرفیت تخت ثابت 100 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان آل محمد


این بیمارستان در شهرستان اهر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1355 با ظرفیت تخت ثابت 128 ، تأسیس ، و در حال حاضر 67 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

بیمارستان امام خمینی (ره)


این بیمارستان در شهرستان بناب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 121 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، سوختگی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان سراب واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 135 ، تأسیس ، و در حال حاضر 126 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتو پدی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان خامنه


این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1350 با ظرفیت تخت ثابت 25 ، تأسیس ، و در حال حاضر 25 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان شبستر


این بیمارستان در شهرستان شبستر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1345 با ظرفیت تخت ثابت 45 ، تأسیس ، و در حال حاضر 35 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، کودکان

بیمارستان کلیبر

این بیمارستان در شهرستان کلیبر واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1377 با ظرفیت تخت ثابت 96 ، تأسیس ، و در حال حاضر 20 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، اورژانس

بیمارستان سینا


این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1300 با ظرفیت تخت ثابت 138 ، تأسیس ، و در حال حاضر 101 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، کودکان ، اورژانس ، قلب ، نرولوژی ، چشم پزشکی ، CCU

بیمارستان شهید بهشتی


این بیمارستان در شهرستان مراغه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1312 با ظرفیت تخت ثابت 110 ، تأسیس ، و در حال حاضر 85 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ، زنان و زایمان ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان مراغه (عجب شیر) واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1354 با ظرفیت تخت ثابت 50 ، تأسیس ، و در حال حاضر 26 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان

بیمارستان رازی


این بیمارستان در شهرستان مرند واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1348 با ظرفیت تخت ثابت 160 ، تأسیس ، و در حال حاضر 134 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس ، ارتوپدی ، چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان امام خمینی (ره)

این بیمارستان در شهرستان میانه واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1365 با ظرفیت تخت ثابت 150 ، تأسیس ، و در حال حاضر 120 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی ، اورژانس ، گوش و حلق و بینی ، CCU

بیمارستان شهید علی آبادی


این بیمارستان در شهرستان هشترود واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است . که در سال 1356 با ظرفیت تخت ثابت 113 ، تأسیس ، و در حال حاضر 61 تخت دائر دارد . تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ، جراحی ، زنان و زایمان ، کودکان ، اورژانس

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین