تبیان، دستیار زندگی
بخش پژوهش های دانش آموزی موسسه تبیان به عنوان یکی از پیشگامان عرصه پژوهش های دانش آموزی در کشور وظیفه خود می داند همکاران را در جریان آخرین دستاوردهای علمی و تجربی امر پژوهش دانش آموزان قرار دهد. در این سلسله مقاله ها به معرفی سازمان ها و سایت های بین.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : زهرا انصاری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

بخش پژوهش های دانش آموزی موسسه تبیان به عنوان یکی از پیشگامان عرصه پژوهش های دانش آموزی در کشور وظیفه خود می داند همکاران را در جریان آخرین دستاوردهای علمی و تجربی امر پژوهش دانش آموزان قرار دهد .

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

موسسه تبیان برای  افزایش مهارت های عملی  معلم های پروژه با برگزاری کار گاه های تابستانی هر سال سعی در افزایش مهارت های  عملی همکاران کرده است. این کارگاه ها به درخواست مدرسه ها و بنا به ضرورت برگزار شده و می شوند.

از طرف دیگر استفاده صحیح از ابزار ICT در جهت اهداف آموزشی و پرورشی کودکان و نوجوانان مورد توجه تمامی دست اندر کاران  و در تمامی جهان است .

مسئولیت ما بر این است که با بومی سازی تجربه های جهانی از آخرین دستاوردها علمی هماهنگ با فرهنگ، دین و شرایط اجتماعی کشور بهره مند شویم .

بنا به در خواست شما بر آن شدیم تا به معرفی سایت های بین المللی بپردازیم. ما در انتخاب و  معرفی این سازمان ها به نکته های زیر توجه کرده ایم :

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

o   هدف های آموزشی ،پژوهشی و پرورشی  مشترک

o   گروه سنی تحت پوشش مشابه

o   ایمن بودن  در جامعه مجازی

o    کاربردی بودن

o    به روز بودن

o    فعال بودن

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

تمامی این سازمان ها و سایت ها زیر نظر متخصصین مختلف آموزشی و به خصوص پرورشی اداره می شوند . بسیاری از آنها تحت پوشش ارگان های بین المللی مانند یونسکو هستند .
بنابراین از نظر محتوی و ظاهر کاملا مناسب این گروه سنی طراحی شده اند و از هر نظر ایمن هستند.

اکثر سایت های خارجی برنامه ریزی سالانه دارند. با توجه به این که در تمام دنیا سال تحصیلی تقریبا هم زمان است ، این زمان بندی با آغاز سال تحصیلی شروع می شود .

برای قابل استفاده بودن آن ها قبل از شزوع  سال تحصیلی به تدریج مقاله ها را در سایت قرار می دهیم تا مورد استفاده همکاران قرار بگیرد.

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی          سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی   سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی
سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی   اسامی تعدادی از این  سازمان و سایت هایی  به قرار زیر است :

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی       سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

سلسله مقاله های معرفی سازمان ها و سایت های بین المللی

چنان چه به غیر از این سازمان ها، سایت های دیگری می شناسید، به ما معرفی کنید تا بتوانیم اطلاعات آن را در اختیار دیگران قرار دهیم .

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی