تبیان، دستیار زندگی
ستاره ها درهر لحظه متولد می شوند وزندگی خود را در پرورشگاه ستاره ها که به خوشه معروف است شروع می کنند .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ستاره‌ها
ستاره‌

(تولد ستاره‌ها)

ستاره ها درهر لحظه متولد می شوند وزندگی خود را در پرورشگاه ستاره ها که به خوشه معروف است شروع می کنند .

کدام ستاره ها منفجرمی شوند ؟

ستاره ها انواع گونا گونی بعضی از آن ها گازسوختنی بیشتری نسبت به انواع دیگر، در خود دارند . این ستاره ها در اثر سرد شدن به آرامی نمی میرند بلکه با نور شدیدی منفجر می شوند، این ستاره ها سوپر نوا یا ابر نواختر نام دارند .

آیا ستاره ها به همان شکلی هستند که ما آن هارا می بینیم ؟

نه ستاره ها مثل توپ گردند . ما برای آن ها لبه های تیز می کشیم ، چون از روی زمین آن ها را تقریبا به این شکل می بینیم واین شکل به سبب درخشش و چشمک زدن آن هاست .

چگونه دور ترین سیاره ها را می شناسیم ؟

تا زما نی که کا وش گرهای سفینه ی فضایی وایجر 2 در سال 1986 به سیاره ی اورانوس ودر سال 1989 به نپتون سفر نکرده بود ، دانشمندان این دو سیاره را به خوبی نمی شناختند . این سیاره ها آن قدر دور هستند که نمی توان با تلسکوپ های بسیار قوی به وضوح از زمین آن ها را مشاهده کرد .

دوربین وایجر2 نشان داد که سیاره ی نپتون 8 قمر دارد . این در حا لی بود که اختر شنا سان فقط دو قمر آن را با تلسکوپ ها ی خود از زمین می دیدند .

بخش کودک و نوجوان تبیان


منبع:forum.niksalehi

مطالب مرتبط:

برج قربان

سردترین جای دنیا

دانستنیهای علمی

گردباد چیست؟

کبدی

آیا میدانستی خورشید...

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.