تبیان، دستیار زندگی
یلم شکوفه های سنگی نشست مطبوعاتی فیلم کافه ترانزیت نشست مطبوعاتی فیلم دیشب باباتو دیدم آیدا نشست مطبوعاتی فیلم ماهی ها هم عاشق می شوند نگاهی به فیلم پشت پرده مه نگاهی به فیلم بشارت منجی نگاهی به فیلم باغ های کندوس نگاهی به فی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقد فیلم های شرکت کننده در جشنواره


نشست مطبوعاتی فیلم شکوفه های سنگی

نشست مطبوعاتی فیلم کافه ترانزیت

نشست مطبوعاتی فیلم دیشب باباتو دیدم آیدا

نشست مطبوعاتی فیلم ماهی ها هم عاشق می شوند

نگاهی به فیلم پشت پرده مه

نگاهی به فیلم بشارت منجی

نگاهی به فیلم باغ های کندوس

نگاهی به فیلم باباعزیز