تبیان، دستیار زندگی
اولین گردهمایی انجمن ورزش همگانی بانوان كشور با حضور بیش از 40 نفر از نمایندگان ورزش بانوان ارگان ها، نهادها تشكیل شد. به گزارش ایسنا، در این گردهمایی كه با حضور رئیس انجمن ورزش همگانی، روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه در آمفی ت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برگزاری اولین گردهمایی انجمن ورزش همگانی بانوان كشوردر سال 82

اولین گردهمایی انجمن ورزش همگانی بانوان كشور با حضور بیش از 40 نفر از نمایندگان ورزش بانوان ارگان ها، نهادها تشكیل شد.

به گزارش ایسنا، در این گردهمایی كه با حضور رئیس انجمن ورزش همگانی، روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه در آمفی تئاتر حوزه معاونت ورزش بانوان كشور برگزار شد، پیرامون بسط و گسترش هر چه بیشتر ورزش های همگانی در میان اقشار بانوان تاكید و پیرامون و اجرای ورزش های همگانی در سایرارگان ها و نهادها؛ درارتباط با كمیته های زیر مجموعه انجمن و تشكیل كمیته های مختلف ورزشی در ارگان ها و نهادها، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین درباره برگزاری كلاس های مربیگری و آموزشی انجام مسابقات، راه اندازی ورزش صبحگاهی، كوهپیمایی و حركات اصلاحی توضیحاتی ارائه شد و در پایان درباره برنامه ریزی فعالیت های ورزش همگانی ارگان ها و نهادها در سال جاری هماهنگی های لازم انجام شد.