تبیان، دستیار زندگی
یادگیری از طریق دو روش می تواند صورت بگیرد. روش استقرائی یا روش جزء به کل و روش قیاسی یا روش کل به جزء. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یادگیری به روش کل به جزء

(روش قیاسی)

یادگیری به دو روش می تواند صورت بگیرد:

١- روش استقرائی یا روش جزء به کل.

٢- روش قیاسی یا روش کل به جزء.

فرض کنید دو نفر برای به دست آوردن موقعیت جغرافیایی شهر تهران به مطالعه این شهر می پردازند.

نفر اول برای این منظور سوار اتومبیل خود می شود و به خیابان ها و نقاط مختلف شهر می رود تا از طریق آن تصویر کلی از تهران را به دست آورد (روش استقرائی).

اما نفر دوم سوار بر هواپیما می شود و از بالا به تهران نگاه می کند و  بدون درگیر کردن خود در جزئیات تصور کلی را از شهر به دست می آورد و سپس از پایین به مطالعه جزئیات می پردازد. (روش قیاسی).

درک مفهوم درس از کل به جز بسیار پر اهمیت است برای این منظور ابتدا مفاهیم کلی درک و سپس تقسیم بندی می شود در مرحله بعد مسائل جزئی مربوط به کلیات درک و ارتباط داده می شود. چنین روشی می تواند مغز را در یادگیری یاری دهد چون وقتی مغز تصوری از یک مفهوم به دست می آورد جزءهای مربوط به آن را هم در قالب همان کلیت قرار می دهد و این فراموشی را به حداقل می رساند.

به عنوان مثال، وقتی مغز ما مفهوم میز را در ک می کند آن وقت هزاران میزی که در خارج از ذهن ماست و صورت های مختلفی دارد در قالب میز در مغز ما دسته بندی می شود اما اگر مفهوم میز را ما درک نمی کردیم آن وقت هزاران میز را جدا جدا تصور می کردیم در نتیجه نگهداری صورت همه آن ها برای ما بسیار مشکل بود.

یادگیری به روش کل به جزء(روش قیاسی)

در رابطه با نحوه خواندن کتاب های به روش کل به جزء، فرض کنید در کتاب علوم دوره راهنمایی بخشی به نام نیرو وجود دارد سپس موضوعات مختلفی در این بخش شرح داده شده است مثل: اصطکاک، نیروی جاذبه، نیروی آهن ربا و غیره. یادگیری از کل به جزء در صورتی محقق می شود که:

1- ابتدا مفهوم نیرو برای دانش آموز درک شود.

2- دانش آموز این را درک کند که آن بخش کلا در مورد نیروست.

3- انواع نیرو را در آن بخش ببیند و علت نیرو بودن آن را بفهمد و بتواند آن ها را با مفهوم کلی نیرو ارتباط دهد.

4 - در پایان بتواند جزئیات تک تک نیروها را درک کند.

چنین روشی در یادگیری می تواند دانش آموز را مسلط نشان دهد و یادگیری او را هوشمندانه گرداند. گر چه یادگیری از جزء به کل در بعضی عرصه ها مثل ورزش بیشتر مورد توجه است اما روش کل به جزء در حوزه آموزش مدرسه خصوصاً در مطالعه کتاب ها بدون معلم، مۆثر تر نشان می دهد.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تنظیم: مریم فروزان کیا