تبیان، دستیار زندگی
این جملات خیلی خوندنی هست. اگر باورت نمیشه خودت ببین
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ره توشه

ویژه نامه شهادت امام جواد علیه السلام

عرضه نیاز به خدا

«من استغنى بالله افتقرالناس الیه و من اتقى الله احبة الناس ؛ كسى كه با توكل به خداوند روى نیاز از مردم برگرداند، مردم به او روى مى آورند و كسى كه تقواى الهى را پیشه كند، مردم او را دوست مى دارند»

نیاز به نیکوکاری

«اهل المعروف الى اصطناعه احوج من اهل الحاجة الیه لان لهم اجرهم و فخره و ذكره فما اصطنع الرجل من معروف فانما یبدء فیه نفسه ؛ نیاز نیكوكاران به احسان بیش از نیازمندان است زیرا نیكوكارى براى آنان پاداش، افتخار و نام نیك به دنبال دارد، بنابراین انسان هر گاه كار نیكى انجام دهد ابتدا به خویشتن نیكى كرده است»

خصلت های خوب و بد

«ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله تعالى: كثرة الاستغفار و لین الجانب و كثرة الصدقة و ثلاث من كن فیه لم یندم: ترك العجله و المشورة والتوكل على الله عند العزم ؛ سه ویژگى انسان را به رضوان الهى رهنمون مى نماید: آمرزش خواستن زیاد از خداوند و نرم خویى و زیاد صدقه  دادن و سه خصلت در هر فرد باشد پشیمان نمى شود: شتاب نورزیدن در كارها، مشورت و نظرخواهى از دیگران، توكل بر خدا به هنگام تصمیم گیرى»

یک توصیه

«صن نفسك عن عار العاجلة و نارالاجله ؛ خود را از كارهایى كه موجب ننگ در دنیا و عذاب در آخرت است حفظ كن»

نصیحت پذیری

«المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه ؛ مؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیق الهى و وجدان بیدار و نصیحت پذیرى از كسى كه او را از روى خیرخواهى اندرز مى دهد»

توکل بر خدا

«و من توكل على الله كفاه الامور و التوكل على الله نجاة من كل سوء و حرز من كل عدو ؛ هركس كه به خدا  توكل  نماید خداوند كارهایش را كفایت مى كند و توكل بر خدا مایه نجات از هر بدى و ایمنى از هر دشمن است»

سرانجام زهد

«غایة الزهد الورع ؛ هدف و سرانجام زهد پاكدامنى است»

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.