تبیان، دستیار زندگی
کدام یک از غسل های واجب و مستحب برای نماز کفایت از وضو می کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کفایت غسل از وضو

غسل

سوال: کدام یک از غسل های واجب و مستحب برای نماز کفایت از وضو می کند؟

امام خمینی(ره):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم بگیرد.

(تحریرالوسیله، 1408 هـ ق، ج1، ص 44، م 22

توضیح المسائل، 1383، ص 50 م 391)

آیة الله اراکی(ره):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

(المسائل الواضحه، 1414هـ ق، ص 68، م 388)

(توضیح المسائل، 1372، ص 69، م 387)

آیة الله بهجت(ره):

کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی در غسل های دیگر برای نماز باید وضو بگیرد.

(وسیلة النجاة 1423 هـ ق، ج1، ص 65، م22)

(توضیح المسائل، 1382، ص 77، م 381)

آیة الله تبریزی(ره):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و غسل های مستحب نیز می تواند بدون وضو نماز بخواند. (منهاج الصالحین 1426 هـ ق، ج 1، ص 58، م 211)

(توضیح المسائل، 1385، ص 76، م 397)

وضو

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

غیر از غسل جنابت بقیه غسل ها کفایت از وضو نمی کند.

(اجویة الاستفتائات، 1384، ص 35 با استفاده از س 188)

آیة الله خوئی(ره):

کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسل های مستحب نیز می تواند بدون وضو نماز بخواند.

(منهاج الصالحین، 1410هـ ق، ج1، ص 54 و 55 م 211)

(توضیح المسائل، 1422 هـ ق، ص 66، م 297)

آیة الله سیستانی(دام ظلّه):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل های دیگر واجب- غیر از غسل استحاضه متوسطه- و با غسل های مستحب می تواند بدون وضو نماز بخواند. (منهاج الصالحین، 1427 هـ ق، ج1، ص 72، م 211)

(توضیح المسائل 1425هـ ق، ص 77، م 389)

آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، و با غسل های واجب دیگر- غیر از غسل استحاضه- یا غسل های مستحب نیز می تواند بدون وضو نماز بخواند و در غسل هایی که می باید رجاءً انجام داد باید وضو گرفت.

(المسائل الشرعیه، 1428 هـ ق، ص 88 م 397)

(توضیح المسائل، 1384، ج1، ص 94، م 397)

آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

(هدایة العباد، 1416 هـ ق، ج1، ص 36، م 212)

(توضیح المسائل، 1385، ص 79، م 397)

آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

سوال: آیا غیر از غسل جنابت غسل های واجب دیگر کفایت از وضو می کند؟

فقط با غسل جنابت است که می توان بدون وضو نماز خواند.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات)

آیة الله گلپایگانی(ره):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل های دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

(هدایة العباد، 1413 هـ ق، ج1، ص 44، م 212)

(توضیح المسائل، 1414 هـ ق، ص 66، م 397)

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):

با هر غسلی می توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحب، ولی احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.

(توضیح المسائل، 1383، ص 79، م 401)

آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):

کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد بلکه با غسل های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و هم چنین با غسل های مستحب نیز می تواند بدون وضو نماز بخواند.

(منتخب المسائل، 1420 هـ ق، ص 22، م 41)

(توضیح المسائل، 1386، ص 66، م 392)

آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):

کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و با غسل های مستحب نیز می تواند بدون وضو نماز بخواند.

(منهاج الصالحین، 1386، ج2، ص 62، با استفاده از م 205 )

(توضیح المسائل، 1383، ص 261، م 397)

بخش احکام اسلامی تبیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.