تبیان، دستیار زندگی
اری باند پهن ایران ( INSN ) عکس از محل ارتفاع مکان شبکه ها دارد 2520 دماوند دارد 1795 تهران دارد 2217 آشتیان اراک دارد 2379 نائین دارد 1940 سنندج دارد 1575 زاهدان دارد 1200 دیگ کارزین دارد 1300 اردبیل دارد 1500 بندرعباس دارد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبکه لرزه نگاری باند پهن ایران ( INSN )

عکس از محل

ارتفاع

مکان شبکه ها

دارد

2520

دماوند

دارد

1795

تهران

دارد

2217

آشتیان اراک

دارد

2379

نائین

دارد

1940

سنندج

دارد

1575

زاهدان

دارد

1200

دیگ کارزین

دارد

1300

اردبیل

دارد

1500

بندرعباس

دارد

1730

ماکو

2576

کرمان

1810

شوشتر

796

ایلام

-

سرخس

-

گنبد

125

چابهار

2186

یاسوج

1264

شاهرود

-

علی آباد

-

زابل

-

رشت

-

یزد

-

بیرجند

1600

میانه

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله