تبیان، دستیار زندگی
رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نكته اشاره داشته اند كه «وصیت نامه شهدا را بخوانید...» این توصیه در كلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه که در چند
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وصیت نامه کبوترها


رهبر فرزانه انقلاب، بارها در بیاناتشان به این نكته اشاره داشته اند كه «وصیت نامه شهدا را بخوانید...» این توصیه در كلام گهربار حضرت امام خمینی(ره) نیز دیده می شود. در این مجال فرصتی دست داده تا با هم مروری داشته باشیم بر گزیده ای از صد وصیت نامه که در چند قسمت ارائه میگردد


شهدا

وصیت نامه کبوترها-قسمت اول

وصیت نامه کبوترها-قسمت دوم 

وصیت نامه کبوترها-قسمت سوم

وصیت نامه کبوترها- قسمت چهارم

وصیت نامه کبوترها- قسمت پنجم

وصیت نامه کبوترها- قسمت ششم

وصیت نامه کبوترها- قسمت هفتم

وصیت نامه کبوترها- قسمت هشتم

وصیت نامه کبوترها- قسمت نهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت دهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت یازدهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت دوازدهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت سیزدهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت چهاردهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت پانزدهم

وصیت نامه کبوترها- قسمت شانزدهم

بخش فرهنگ پایداری تبیان


منبع: پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت