تبیان، دستیار زندگی
بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم امشب، 29 تیرماه، با حضور نایب رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه و با تشكیل 20 غرفه و همكاری 60 مركز حوزوی افتتاح شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه قرآن کریم

بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن كریم امشب، 29 تیرماه، با حضور نایب رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه و با تشكیل 20 غرفه و همكاری 60 مركز حوزوی افتتاح شد.

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآنافتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآنافتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآنافتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآنافتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآنافتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن

افتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآنافتتاح بخش حوزوی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن

عکس: منصوره عظیمی

تنظیم: هومن بهلولی