تبیان، دستیار زندگی
اشعار با موضوع بم شاعر نام شعر محسن رضوانی غروب بم كریم راجی صدای بم بسازمت به سرانگشت عشق قطران تبریزی زلزله تبریز ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اشعار با موضوع بم


شاعر

نام شعر

محسن رضوانی

غروب بم

كریم راجی

صدای بم

بسازمت به سرانگشت عشق

قطران تبریزی

زلزله تبریز

دکتر عباس اسماعیلی

ایران پور

حوریه عدل زاده

زبان حال «کودک بم»

حسین منزوی

فاجعه

مهدی سهیلی

زلزله