• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1383/10/06
  • تاريخ :

اشعار با موضوع بم


شاعر

نام شعر

محسن رضوانی

غروب بم

كریم راجی

صدای بم

بسازمت به سرانگشت عشق

قطران تبریزی

زلزله تبریز

دکتر عباس اسماعیلی

ایران پور

حوریه عدل زاده

زبان حال «کودک بم»

حسین منزوی

فاجعه

مهدی سهیلی

زلزله

UserName