تبیان، دستیار زندگی
طبق برخی از روایات شب قدر بهترین شب ها است که در این شب مقدرات انسانها نوشته خواهد شد ؛ پس باید قدر ؛شب قدر را ردانیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهترین شب سال

شب قدر

شب قدر

پرسش و پاسخ های شب قدر  (1)

شب قدر

پرسش و پاسخ های شب قدر  (٢)

شب قدر

 اعمال شب قدر میرزا جواد آقا (1) 

شب قدر

 اعمال شب قدر میرزا جواد قا (٢) 

شب قدر

شب قدر چه شبی است؟

شب قدر

شب قدر در کلام رهبر

شب قدر

 شب قدر در کلام امام (1)

شب قدر

 شب قدر در کلام امام (٢)


تهیه و تنظیم :

 جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان