تبیان، دستیار زندگی
دو ركعت نمازكه بعد از حمد هفت مرتبه توحید وبعداز نماز هفتاد بار استغفارو صد ركعت نماز و خواندن دعاهایى كه در بین آن وارد شده از مهمترین امور مهم است .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعمال شب قدر میرزا جواد آقا (1)

میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

دو ركعت نمازكه بعد از حمد هفت مرتبه توحید وبعداز نماز هفتاد بار استغفارو صد ركعت نماز و خواندن دعاهایى كه در بین آن وارد شده از مهمترین امور مهم است .

شب های قدر اعمال و و ظایفی دارد که در اینجا به اعمال این شب در کلام عارف ربانی آیت الله میرزا جواد ملكی تبریزی (ره) اشاره می کنیم. امید آنکه که رهجویان راه حق و سعادت به انجام آنها بپردازند.

1. آمادگى از كارهایى كه در طول سال مى‏تواند انجام دهد، دعا جهت توفیق در این شب مى‏باشد

و این كه بتواند در این شب، محبوبترین و پسندیده‏ترین كارها نزد خدا را انجام داده و خداوند این شب را براى او بهتر از هزار ماه قرار داده، و اعمال این شب را باین شكل از او قبول نموده و آن را با بالاترین درجات براى او ثبت، و تا روز دیدار او آن را بپروراند، در این شب، نام او را در گروه مقرّبین نوشته، و شناخت، محبت، نزدیكى، پناه، رضایت و خیر خود همراه با عافیتش را نصیب او گردانیده،

 و بگونه‏اى از او راضى شود كه خشمى بعد از آن نبوده، و پیامبر و امام بخصوص امام زمانش علیه السّلام از او راضى شده، و او را با آنان در مجلس «صدق»، نزد سلطان مقتدر جاى داده و در بذل تمام توانایى براى فرمانبردارى و بدست آوردن رضایتش، او را موفق، و عاقبت او را نزدیكى و رضایتش قرار دهد.

صدقه‏اى را تهیه و مضامین لطیفى را براى مناجات با پروردگار و كلمات برانگیزنده‏اى را در طول سال براى این شب آماده شده و مقدمات عبادت را فراهم نماید. مثلا مكان و لباس مناسب و عطر انتخاب كند. و میهمانان مخصوصى را كه مناسب با این شب مى‏باشند، و چند فقیر را براى صدقه دادن در نظر بگیرد.

سزاوار است وقتى كه شب قدر نزدیك مى‏شود شوق او به رسیدن به كرامتهایى كه در این شب براى او مهیا شده است افزون گردیده، كرامت مقام بالا و مجلس حضور پروردگار جهانیان و تقدیس خداوند آسمان‏ها و زمین، و اعمالى را كه با حال و اخلاص و حضور و رقّت و صفاى او و رضایت مولایش مناسبتر است، براى شبش انتخاب كرده و در این مورد از خداى متعال كمك گرفته و از خلفاى او - درود خدا بر آنان - یارى بجوید.

بعد از تعیین وقت ذكر، وقت مناسبى را كه در آن خواب‏آلود یا سیر یا گرسنه نبوده و موانع دیگرى نیز نداشته باشد، باید براى تفكر معین كند. نیز باید تمام سعى خود را بكار گیرد كه در شبش چیزى، حتى امور مباح، او را از یاد خدا باز نداشته و در نمازها و مناجاتش به غیر آن حتى مستحبات فكر نكند.

براى این كه براحتى به این مطلب برسد، مى‏تواند قبل از انجام عمل مختصرى درباره آن فكر كند

2. در اول شب خیلى به نگهبان آن شب كه از معصومین علیهم السّلام است، توسل جسته و او را شفیع خود قرار دهد. و در این هنگام توفیق در اعمال و احوال را كه به آن احتیاج دارد

ذكر نموده و تلاش كند با الفاظى كه براى درخواست ترحم و شفاعت مى‏گوید، رحمت و رقت را جلب كرده و مهربانى و كرامت را برانگیخته و ابرهاى جود و كرم و بخشش را بباراند

از پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم روایت شده است كه فرمودند: «موسى عرض كرد: خداى من نزدیك ; شدن به تو را خواهانم، فرمود: نزدیكى من از آن كسى است كه شب قدر بیدار شود.

عرض كرد: خداى من رحمت تو را مى‏خواهم، فرمود: رحمت من از آن كسى است كه در شب قدر به فقیرها رحم كند، عرض كرد:

خداى من جواز عبور از صراط را خواهانم، فرمود: آن براى كسى است كه در شب قدر صدقه‏اى بدهد، عرض كرد: خداى من از درختان بهشتى مى‏خواهم، فرمود: این مال كسى است كه در شب قدر سبحان اللّه بگوید، عرض كرد: خداى من رضایت تو را مى‏خواهم، فرمود:

رضایت من از آن كسى است كه دو ركعت نماز در شب قدر بخواند َ عرض كرد: خداى من از درختان بهشتى مى‏خواهم، فرمود: این برای كسى است كه در شب قدر...، روایاتى داریم مبنى بر این كه از هزار ماه جهاد بهتر، و از سلطنت هزار ماه. شبى كه از عبادت هزار ماه بهترمى‏باشد. و خلاصه، شب شریفى است كَه روزى بندگان، اجلهاى آنان و سایر اموردران مقدر میگردد.

3. دو ركعت نمازكه بعد از حمد هفت مرتبه توحید و بعداز نماز هفتاد بار استغفار و صد ركعت نماز و خواندن دعاهایى كه در بین آن وارد شده از مهمترین امور مهم است. زیرا مضامین آن برآمده از سینه امامان دین مى‏باشد كه عالمان به خداوند هستند. در این ادعیه علوم گرانبهایى است كه بجز پیامبران و جانشینان آنان كسى از آن آگاه نیست.

دانشهایى از قبیل علم به خدا و صفات جمال و جلال و نامهاى نیك و مراتب فضل و حكمت عدل و مقتضاى كار و ادب مناجات با خداوند متعال لازم است.در خلال خواندن این ادعیه زنده دل بوده و با توجه آن را بخواند. و اگر بتواند از آنچه مى‏گوید، تأثیر پذیرفته و این مطلب را نیز در دعایش بخواهد، باید به او تبریك گفت.

زیرا اگر این ادعیه ثواب و پاداشى از جانب خدا نداشته و فقط مضامین آن در انسان مۆثر باشد، عاقل باید روح و جان خود را براى بدست آوردن آن فدا كند. چه رسد به این كه خداوند براى هر حكم و حتى هر حرفى از آن جواب و نورى آماده نموده است كه جهانیان نمى‏توانند قیمتى بر آن بگذارند.

همچنین باید درباره معنى كلماتى كه مى‏گوید تأمل نموده و آن را درك كند

4. اگر این مقدار نیز نمى‏تواند بهتر است بجاى خواندن این دعاها بر مصیبت خود و مجازات خدا بخاطر آن، گریه كرده و بگوید:

«انا للّه و انا إلیه راجعون، چه مصیبت و چه مجازات بزرگى» درباره اهل آخرت، در حدیث قدسى آمده است: «دعاى آنان در نزد خداوند بالا رفته و كلام آنان را مى‏شنود. فرشتگان بواسطه آنان خوشحال مى‏گردند... پروردگار باندازه‏اى دوست دارد دعاى آنان را بشنود كه مادرى فرزند را»

بنابراین اى فقیر در مورد دعایى كه بدون حضور قلب مى‏خوانى، انصاف بده. آیا دوست دارى، در حالى كه خدا مى‏بیند كه زبانت او را خوانده و دلت با دنیا سخن مى‏گوید، دعایت به خداوند برسد دنیایى كه درباره آن آمده است كه دشمن خدا و دوستان اوست و مى‏خواهد با شكوفه‏هاى این دنیاى فانى، تو را از خداوند دور نماید. آیا عاقل مى‏تواند مصیبتى بزرگتر از این را تصور كند.


 منبع:

المراقبات میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

تهیه و تنظیم: عبداله فربود، گروه حوزه علمیه تبیان