تبیان، دستیار زندگی
میزان سرمایه‌گذارى سعودى‌ها در ترویج وهابیت یک رقم افسانه اى است. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروى، در مقایسه با سعودیها تنها حدود 7 بیلیون دلار براى تبلیغ ایده‌ئولوژى کمونیسم در سراسر جهان در خلال سالهاى 1921 و 1991 هزینه کرد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مریم جعفری
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نظرات اهل سنت مبنی بر خرافی بودن عقاید ابن تیمیه!!

صد سۆال از وهابیان(8)

وهابیت
76- چرا در پوشش مۆسسات خیریه، هزینه گروههای تروریستی را تأمین می‌کنید؟

خاندان سعودى، در پاسخ به فشارهاى زیاد واشنگتن، تابعیت سعودى بن لادن را لغو کرد اما در زمینه مقابله با مۆسسه‌های وهابى در داخل و خارج از کشور که اغلب در پوشش نهادهاى خیریه فعالیت داشتند، اقدام چندانى به عمل نیاورد. این در حالى بود که تهاجم ایده‌ئولوژیک وهابیت در سراسر جهان متکى بر کمک‌هاى نقدى و پشتیبانى مالى حکومت سعودى بود و پول القاعده از طریق همین مۆسسه‌هاى خیریه جمع‌آورى مى‌شد.

بسیارى عقیده دارند که اسامه بن لادن با شاهزاده ترکى الفیصل ـ که در زمان راه‌اندازى اعراب افغان و تأسیس طالبان، ریاست نهاد قدرتمند سازمان اطلاعات و امنیت حکومت سعودى را در دست داشت ـ در اواسط دهه 90 به یک توافق مهم رسیده بود که به موجب آن توافق، القاعده پادشاهى را هدف حملات خود قرار نخواهد داد و پادشاهى سعودى هم مانع از جمع‌آورى و انتقال کمک مۆسسه‌هاى سعودى براى القاعده نخواهد شد و بن‌لادن را هم مسترد نخواهد کرد. شاید پیرو همین پیمان‌نامه تاریخى بود که القاعده پیش از 11 سپتامبر، به کلى از انجام حملات به اهداف سعودى در عربستان خوددارى کرد. اما پس از 11 سپتامبر براى مدتى حکومت سعودى تحت فشار واشنگتن، برنامه سرکوب سلول‌هاى مخفى القاعده در عربستان را آغاز کرد. حملات تروریستى و درگیرى میان نیروهاى پلیس سعودى و ستیزه‌جویان وهابى پس از ماه مه 2003 به‌طور مرتب روى داده است. با این وجود به نظر مى‌رسد که بیشتر گروه هاى تروریستى وابسته به القاعده همچنان به همان «پیمان نامه تاریخى با ترکى الفیصل» احترام مى‌گذارند؛ زیرا صدها نفر از اعضاى خاندان سلطنتى سعودى بدون واهمه از به قتل رسیدن به سراسر نقاط جهان سفر مى‌کنند.

77- چرا از  پول نفت برای ایجاد کینه و خصومت و ایجاد تفرقه بین مسلمانان استفاده می‌کنید؟ آیا بهتر نبود این سرمایه در جهت تقریب مذاهب مصرف شود؟

بسیارى عقیده دارند که اسامه بن لادن با شاهزاده ترکى الفیصل ـ که در زمان راه‌اندازى اعراب افغان و تأسیس طالبان، ریاست نهاد قدرتمند سازمان اطلاعات و امنیت حکومت سعودى را در دست داشت ـ در اواسط دهه 90 به یک توافق مهم رسیده بود که به موجب آن توافق، القاعده پادشاهى را هدف حملات خود قرار نخواهد داد و پادشاهى سعودى هم مانع از جمع‌آورى و انتقال کمک مۆسسه‌هاى سعودى براى القاعده نخواهد شد و بن‌لادن را هم مسترد نخواهد کرد

بیشتر بدانیم

صدور کینه و خصومت به اقصى نقاط جهان

با وجود این که شهروندان سعودى همچنان به عنوان پیشتازان و صف اول پشتیبانان افراط‌ گرایى مذهبى در سراسر جهان هستند، اما سازوکار اشاعه و رشد ایده‌ئولوژى وهابیت، در خارج از عربستان قرار دارد. سعودى‌ها در طول 2 دهه گذشته حداقل 87 میلیارد دلار براى اشاعه و تبلیغ وهابیت در خارج از کشور هزینه کرده‌اند، و عقیده بر این است که با افزایش سرسام آور قیمت نفت در چند سال گذشته، میزان سرمایه‌گذارى سعودى‌ها دراین زمینه باز هم افزایش یافته است. قسمت عمده‌اى از این سرمایه‌ها صرف ساخت و تأمین هزینه‌هاى اجرایى مساجد، مدارس و سایر مۆسسه‌هاى مذهبى مى‌شود که وهابیت را تبلیغ و ترویج مى‌کنند. همچنین حکومت سعودى از تربیت امامان جماعت وهابى، نفوذ و تسلط بر رسانه‌هاى گروهى، انتشار نشریات، توزیع کتاب‌هاى درسى و مجلات وهابى و اعطاى هدایا و جوایز به دانشگاه‌هاى تحت نفوذ این فرقه حمایت مى‌کند.

میزان سرمایه‌گذارى سعودى‌ها در ترویج وهابیت یک رقم افسانه اى است. حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروى، در مقایسه با سعودیها تنها حدود 7 میلیارد دلار براى تبلیغ اید‌ئولوژى کمونیسم در سراسر جهان در خلال سالهاى 1921 تا 1991 هزینه کرد.

78- آیا وهابیت که شما از آن طرفداری می‌کنید، مکتبی بر مبنای اسلام اصیل است یا  مملو از بدعتها و خرافه ها؟  مخالفت اهل سنت با عقاید شما به خوبی بدعت‌آمیز بودن و خرافی بودن عقاید شما را اثبات می‌نماید.

وهابیت

79- آیا در بدعت گذار بودن ابن تیمیه، سخن تقی الدین سبکی شافعی، مطلب را تمام نکرده است، آنجا که می‌گوید: "ابن تیمیه بدعتی گذاشت که در هیچ عصری سابقه نداشته است." (شفاء‌السقام، تقی‌الدین سبکی، ص 171، چاپ دارجوامع الکلم، مصر)

80- شما غلو در مورد انبیا و اولیا را تقبیح می‌کنید اما در مورد ابن تیمیة نهایت غلو را روا می‌دارید، تا جایی که ابن حجر عسقلانی می‌گوید: " اصحاب ابن‌تیمیه در شأن او غلو کرده و این باعث عُجب در او شد." (الدرر الکامنه، ابن حجر عسقلانی، ج 1، ص 144، چاپ دارالحبل، بیروت، 1414 ق )

81- آیا در مورد ضلالت و گمراهی ابن تیمیه سخن ابن حجر هیتمی شافعی شما را به تفکر وادار نمی‌کند؟ آیا نباید در پیروی از ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب بازنگری انجام دهید؟ ابن حجر می‌گوید: "... اعتقاد ما درباره  ابن‌تیمیة این است که او بدعت‌گذار و گمراه‌ و گمراه‌کننده و جاهل و اهل غلو است. خداوند با عدالتش با او رفتار کند و ما را از روش  و عقیده  و کرداری مشابه با ابن‌تیمیه پناه دهد ...." (الفتاوی الحدیثیه، ابن حجر، ص 144، چاپ سوم، مصر)

82- آیا نمی‌دانید که بدعت گذاری ابن تیمیة در حدی بود که "محمد بن محمد علاء بخاری حنفی" او را تکفیر کرد. (البدر الطالع، محمد بن علی شوکانی، ج 2، ص 137، چاپ اول، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418 ق)

83 - شما خود را حنبلی می‌دانید اما از حنابله کسانی همچون  "زین‌الدین عبدالرحمن بن رجب حنبلی (ت 795 ق)" بوده‌اند که ابن تیمیة را کافر می‌دانسته و ردی بر او نوشته است و لذا با صدای بلند در برخی مجالس می‌گفت: "سُبکی در تکفیر ابن‌تیمیه صاحب حق است." (دفع الشبه من شبه و تمرّد، ص 401)

خاندان سعودى، در پاسخ به فشارهاى زیاد واشنگتن، تابعیت سعودى بن لادن را لغو کرد اما در زمینه مقابله با مۆسسه‌های وهابى در داخل و خارج از کشور که اغلب در پوشش نهادهاى خیریه فعالیت داشتند، اقدام چندانى به عمل نیاورد. این در حالى بود که تهاجم ایده‌ئولوژیک وهابیت در سراسر جهان متکى بر کمک‌هاى نقدى و پشتیبانى مالى حکومت سعودى بود و پول القاعده از طریق همین مۆسسه‌هاى خیریه جمع‌آورى مى‌شد

84- آیا می‌دانید یکی از علمای اهل سنت یعنی "شهاب‌الدین احمد بن محمد بن عمر خفاجی مصری (ت 1069 ق)" درباره ابن تیمیة می‌گوید: "او ]ابن‌تیمیة[ گمان کرده با خرافاتی که جای ذکر آن نیست از  توحید  دفاع کرده است. خرافاتی که از عاقل صادر نمی‌شود تا چه رسد به شخص فاضل ... ."(نسیم الریاض، خفاجی، ج5، چاپ اول، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1421 ق، ص 113)

چه دلیلی بهتر از نظرات اهل سنت بر خرافی بودن عقاید ابن تیمیة!!

85- آیا نقد علمای اهل سنت بر محمد بن عبدالوهاب برای تجدید نظر در مورد تبلیغ دیدگاههای او کافی نیست؟ ابن عابدین حنفی از علمای معاصر سنت در مورد او می‌گوید:

"... کسانی که از نجد خروج کرده و بر حرمین غالب شدند ... معتقد بودند که تنها خودشان مسلمانند و هر کس که مخالف اعتقادشان باشد مشرک است، و از این راه کشتن اهل‌سنت و علمای آنان را مباح دانستند. (رد المختار علی الدرر المختار، ج 4، ص 262، کتاب البغاة)

86- آیا عقاید محمد بن عبدالوهاب به کفر نزدیک نیست در حالی که یکی از اساتید او "شیخ محمد بن سلیمان کردی" می‌گوید:

"ای فرزند عبدالوهاب! درود بر هر کسی که از هدایت پیروی کرده است. من به خاطر خدا تو را نصیحت می‌کنم که زبانت را از مسلمانان بازداری...

تو نمی‌توانی و حق نداری عموم مسلمین را تکفیر کنی؛ زیرا تو یک فرد از این امتی و نسبت کفر به کسی که از عموم مسلمانان خارج شده (یعنی محمد بن عبدالوهاب) به واقع نزدیکتر است... ."

(خلاصة الکلام فی بیان امراء البلد الحرام، ج 2، ص 260، چاپ مصر)

سید حسین حسینی    
بخش اعتقادات شیعه تبیان
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.