تبیان، دستیار زندگی
هِد ضبط صوت از نوار مغناطیسی متحرّك برای تولید نیرومحركه‌القایی استفاده می‌كند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نوار مغناطیسی هِد پخش ضبط صوت

هِد ضبط صوت از نوار مغناطیسی متحرّك برای تولید نیرومحركه‌القایی استفاده می‌كند.

شكل زیر بخشی از نوار مغناطیسی (به همراه آهن‌رباهای كوچك كه روی لایه مغناطیسی نوار قرار دارد) را نشان می‌دهد.

 

در درس های گذشته با نحوه چینش این آهن‌رباهای كوچك (در حین فرآیند ضبط) آشنا شدید.

در داخل هِد سیم پیچی وجود دارد كه طول هسته آهنی پیچیده شده است. هسته آهنی تقریباً به شكل نعل (با شكاف كوچكی در انتهای آن) است. نوار مغناطیسی در زیر هِد حركت می‌كند.

شكل سمت چپ لحظه‌ای را نشان می‌دهد كه آهن‌ربای نوار ضبط صوت در زیر هِد قرار گرفته است.

بخشی از خطوط میدان آهن‌ربای نوار از داخل هسته آهنی عبور می‌كند و به یك معنی از سیم پیچ نیز می‌گذرد.
نوار مغناطیسی هِد پخش ضبط صوت

در نتیجه با حركت نوار از زیر هد، شارمغناطیسی عبوری از سیم پیچ تغییر می‌كند.

بنابراین تغییر شار منجر به‌ وجود آمدن نیرومحركه AC می‌شود.

این نیرومحركه ضعیف ابتدا تقویت شده و سپس به بلندگو فرستاده می‌شود. بدین ترتیب صدای اصلی باز آفرینی و پخش می‌شود.

البته شما می‌توانید توسط یك آهن ربا، صدای ضبط شده روی نوار را پاك كنید.

جهت مشاهده فیلمی در این رابطه کلیک نمایید.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا