تبیان، دستیار زندگی
القاء الكترومغناطیس نقش مهمی در تكنولوژی (دانش فنی) باز آفرینی صدا ایفاء می‌كند. به عنوان مثال تقریباً تمام گیتارهای برقی از گیرنده‌های الكترومغناطیسی استفاده می‌كنند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كاربرد القاء الكترومغناطیس در باز آفرینی صدا در گیتار برقی

القاء الكترومغناطیس نقش مهمی در تكنولوژی (دانش فنی) باز آفرینی صدا ایفاء می‌كند. به عنوان مثال تقریباً تمام گیتارهای برقی از گیرنده‌های الكترومغناطیسی استفاده می‌كنند.

در هر گیرنده، بر اثر ارتعاش تار در نزدیكی سیم پیچی، نیرومحركه‌القایی به‌ وجود می‌آید. اغلب گیتارهای برقی لااقل دو گیرنده در زیر هر تار دارند و برخی همانند شكل زیر برای هر تار  سه گیرنده دارند.

هر گیرنده به هماهنگ ‌های مختلف ارتعاش تار حساس است. تار از فلز مغناطیسی ساخته می‌شود، در حالی كه گیرنده از یك سیم پیچ با هسته آهن‌ربای دائمی تشكیل شده است.

كاربرد القاء الكترومغناطیس در باز آفرینی صدا در گیتار برقی

آهن‌ربای دائمی میدان مغناطیسی به‌ وجود می‌آورد كه در تار نفوذ كرده و باعث مغناطیسه شدن آن می‌گردد، به‌ طوری ‌كه در طرفین آن قطب شمال (N) و جنوب
(S) به‌وجود می‌آید.

وقتی به تار ضربه زده می‌شود تار به نوسان درمی‌آید و در نتیجه شارمغناطیسی عبوری از سیم پیچ تغییر می‌كند.

تغییر شار نیرومحركه‌ای را در سیم پیچ القاء می‌كند كه قطب‌های آن در حین نوسان تار تغییر می‌كند.

به عنوان مثال یك تار مرتعش به بسامد ٤٤٠Hz نیرومحركه AC به بسامد ٤٤٠Hz را القاء می‌كند. این سیگنال ٤٤٠Hz ابتدا تقویت شده و سپس به بلندگو فرستاده می‌شود و بدین ترتیب صدای ٤٤٠Hz تولید و پخش می‌شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا