تبیان، دستیار زندگی
جریان اِدی همیشه نامطلوب نیست. در بعضی از ترازوها برای میرا كردن نوسان ترازو از نیروی وارد بر جریان اِدی و تلفات انرژی حاصل در آن استفاده می‌كنند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چند نكته در مورد جریان اِدی

چند نكته در مورد جریان اِدی

جریان اِدی همیشه نامطلوب نیست.

در بعضی از ترازوها برای میرا كردن نوسان ترازو از نیروی وارد بر جریان اِدی و تلفات انرژی حاصل از آن استفاده می‌كنند.

همچنین برای متوقف كردن ماشین‌های حمل و نقل سریع ریلی، از جریان اِدی به‌وجود آمده ریل استفاده می‌كنند.

در هر یک از فیلم های زیر برخی اثرات جریان اِدی را مشاهده می‌كنید( جهت مشاهده فیلم ها روی لینک های زیر کلیک نمایید).

مشاهده فلیم ١

مشاهده فیلم ٢

طبق قانون لنز همواره نیروی مخالفی بین جریان اِدی و عامل به وجود آورنده آن وجود دارد. در فیلم های زیر شما اثر این نیروی مخالف رامی‌بینید.

چند نكته در مورد جریان اِدی

برای مشاهده فیلم کلیک نمایید.   

البته اگر در حلقه بالا شیاری به وجود آید جریان اِدی برقرار نخواهد شد. به فیلم زیر توجه كنید.

جهت مشاهده فیلم کلیک نمایید.

حال توجه شما را به یک تمرین در رابطه با این مبحث جلب می نماییم:

تمرین:

به نظر شما چرا آهن ربا در استوانه شیشه ای به راحتی سقوط می‌كند ولی در استوانه آلومینیومی این حركت كند صورت می‌گیرد؟

جهت مشاهده فیلم کلیک نمایید.

به نظر شما نقش نیروی مغناطیسی مخالف وارد بر جریان اِدی در آزمایش فوق چیست؟

راهنمایی:

جهت دریافت پاسخ به سه فیلم در نظر گرفته شده زیر با دقت توجه نمایید( جهت مشاهده هر یک از فیلم های زیر روی لینک های ارائه شده کلیک نمایید ):‌

مشاهده فیلم ١

مشاهده فیلم ٢

مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا